Mauzoleum w Andrzejewie

09/24/2020

W hołdzie dla 18 Dywizji Piechoty

09/15/2020

81 rocznica bitwy pod Andrzejewem

09/14/2020

"Taran" 1939-2020r.

09/13/2020

Jeńcy z 18 Dywizji Piechoty

09/10/2020

"Wizna 1939" vs IPN

09/05/2020

Rok 1920 na ostrowskiej ziemi

09/04/2020

1/2
Please reload

Ostatnio dodane wiadomości:

        Wspomnienia Stanisławy Łapiak związane z deportacją na Syberię, udostępnione przez Ośrodek „Karta”. Tekst w nawiasach kwadratowych jest moim wtrąceniem.

        Pochodzę z rodziny chłopskiej, ojciec mój był tzw. „kułakiem”. Po wkroczeniu naszych oswobodzicieli zaczęła się dla mojej rodziny udręka i szykany. Nowa władza kazała nam zdawać bydło, świnie, zboże na kontyngenty. Nie wolno nam było nic kupować w sklepach. Pozwolili miejscowym ludziom wycinać nasz las, mówiąz, że oni czekali na to 20 lat. Spodziewaliśmy się najgorszeg...

13/03/2020

                                                                 Link do pierwszej części...

        Innym Żołnierzem Wyklętym przez komunistów i skazanym na zapomnienie jest płk. Łukasz Ciepliński ps. „Pług”. On również, a nawet przede wszystkim jest kandydatem na ołtarze. Swoje życie całkowicie poświęcił Bogu i Polsce. We wrześniu 1939r. walczył z bronią w ręku, aż do kapitulacji...

12/03/2020

        Przez wiele lat zamordyzmu komunistycznego w Polsce, żołnierze podziemia niepodległościowego funkcjonowali w prasie i telewizji, jako pospolici bandyci; rabusie, gwałciciele, mordercy. Władza przyniesiona do Polski na sowieckich bagnetach, próbowała zniszczyć ich słowem, ale i fizycznie. Karą za krnąbrność i nieuległość, miał być ostracyzm, zapomnienie.

Do walki zbrojnej przeciwko „leśnym” kierowano zbrojne oddziały NKWD, UB, AL, KBW, MO…

Do niszczenia ich autorytetu wykorzystywano dziennikarzy, poetów, publicystów…

        Kim...

20/12/2019

        Problem dla Heroda pojawił się w Egipcie, rządzonym przez Kleopatrę. Otóż Kleopatra starała się o włączenie Judei do swojego królestwa, co niewątpliwie odbyłoby się kosztem władcy Judei. Jedną ze sztuczek, która miała pogrążyć króla Heroda, było wplątanie go w wyniszczającą wojnę. Niestety (dla Kleopatry) Herod pobił Arabów m.in. pod Batanei i Akcjum i wyszedł z intrygi jeszcze mocniejszy. Wkrótce pozyskał dla siebie szereg ziem, które wcześniej Antoniusz przyznał Kleopatrze.

        Haniebne posunięcie Heroda dotyczyło człowi...

19/12/2019

        Życie króla Heroda możemy zrekonstruować na podstawie piśmiennictwa wielu pisarzy i historyków starożytnych. Oprócz „Pamiętników króla Heroda”, na które powoływał się znamienity historyk Józef Flawiusz, mamy do dyspozycji, również wzmiankowane dzieło Ptolemeusza z Askalonu. Józef Flawiusz – człowiek legenda, którego osobom zajmującym się starożytnością przedstawiać nie ma potrzeby, poświęcił królowi Herodowi trzy księgi w „Antiquitates” oraz wiele stronic w „De bello Judaico”. Ten wspaniały historyk tamtych czasów korzystał też niewątpliwie z piśmiennictw...

31/10/2019

        Był taki okres w dziejach Kościoła, że różnej maści, mniej lub bardziej wiarygodni ludzie sprzedawali, lub przekazywali Kościołowi, albo poszczególnym wspólnotom rzeczy uznawane za bezcenne artefakty. Znakomita część tych szubrawców zwyczajnie kłamała i żerowała na naiwności i niewiedzy wspólnot religijnych. Stąd też dowcip, że "na świecie jest tyle drzewa z krzyża, na którym umarł Jezus, że można by z niego zbudować Arkę Noego". Rzeczywiście, nie wszystkie fragmenty drzewa, przyjęte jako drzewo z krzyża Chrystusa są autentyczne. Nie wszystkie włócznie, k...

07/03/2019

"Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz"...

        „Polka na 100” – pod takim hasłem zorganizowany został Plebiscyt na Polkę 100-lecia. Organizatorem był Projekt Konfederacja Kobiet RP, który zajmuje się promocją „kobiet i kobiecości w głównym nurcie życia społecznego” oraz obroną godności kobiet, zwalczaniem przemocy wobec kobiet i jeszcze wieloma sprawami dotyczącymi kobiet, dzieci i rodziny.

        Plebiscyt miał na celu m. in. spopularyzowanie losów kobiet, które swoją osobą wniosły dużo, a nawet bardzo dużo w życie własne i społe...

27/12/2018

        „Na majestatycznym szczycie Gewontu, piętrzącego się prostopadłą ścianą nad „letnią stolicą Polski”, nad Zakopanem – stanął w tym roku olbrzymi krzyż żelazny – wzniesiony staraniem grona parafian i proboszcza zakopiańskiego.

Nie lada to było przedsięwzięcie wynieść na skaliste blanki Gewontu ciężkie

sztaby metalu, stanowiące wiązanie krzyża – i umocować je tam, nad chmurami, na wysokości 1900 metrów, na skraju zawrotnej przepaści. Wielebny Proboszcz zakopiański tak nam opisuje dzieje fundacyi tego najwyższego w Polsce krzyża:

...

06/12/2018

       Urodził się w ubogiej rodzinie 25 maja 1887r. w włoskiej Pietralcinie, jako syn Grazio Forgione i Marii Giuseppiny De Nunzio. Na chrzcie nadano mu imię Francesco.

Mając 16 lat, został przyjęty do nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Morcone, gdzie nadano mu imię Pio. Profesję uroczystą swoich ślubów zakonnych złożył w styczniu 1907r. Trzy lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Ze względu na zły stan zdrowia do 1916r. pozostał w gronie swojej bliskiej rodziny. Później został skierowany do klasztoru w San Giovanni Rotond...

29/03/2018

       Pierwszy raz o rodzie Piłsudskich dowiadujemy się z dokumentów XV-wiecznych. U schyłku XVw. starosta upicki (dawny powiat Królestwa Polskiego w prowincji litewskiej) Bartłomiej Giniejtowicz, przybrał sobie nazwisko od nazwy swojej posiadłości, która nazywała się Piłsudy. Protoplasta rodziny Piłsudskich należał do grona zamożnej szlachty żmudzkiej, ale na początku XIXw. rozrzutny tryb życia Kazimierza Piłsudskiego doprowadził do zlicytowania rodzinnego majątku.

„Wnuk Kazimierza – Józef Wincenty Piłsudski – poślubił w kwietniu 1863 ro...

Please reload

Witaj na portalu!
Jeżeli chcesz współtworzyć to miejsce w Internecie, znalazłeś błąd lub nieścisłość - poinformuj nas o tym. Masz coś ciekawego do powiedzenia? Pisz śmiało. Masz fotografie zapomnianych bohaterów wojennych z własnej rodziny lub w sąsiedztwie? Stare zdjęcie z okolicy? Ciekawe wspomnienia, które chcesz ocalić od zapomnienia? Odezwij się. Pomóż zachować historię i wiedzę o Andrzejewie i okolicy, dla przyszłych pokoleń. Na portalu znajdują się teksty  kilku osób, ale ciągle oczekujemy na nowych współpracowników.
Licznik wejść na stronę, działa od IV 2018r.
portalwrona@vp.pl
Wybierz kluczowe słowo: