Mauzoleum w Andrzejewie

09/24/2020

W hołdzie dla 18 Dywizji Piechoty

09/15/2020

81 rocznica bitwy pod Andrzejewem

09/14/2020

"Taran" 1939-2020r.

09/13/2020

Jeńcy z 18 Dywizji Piechoty

09/10/2020

"Wizna 1939" vs IPN

09/05/2020

Rok 1920 na ostrowskiej ziemi

09/04/2020

1/2
Please reload

Ostatnio dodane wiadomości:

23/07/2020

        „Towarzystwo to, nazywa się niesprawiedliwie wolnomularzami, ponieważ jego członkowie nie murują, ani też nie są wolnymi. Że nie murują, wiadomo światu, bo gdzież budowle, które wystawili? – Nie mogą także nazywać [się] wolnymi, ponieważ całe towarzystwo opiera się na tajemnicach, których pod karą śmierci członkowie nie śmią wyjawić; więc nie masz wolności.”

        Kościół setki razy potępiał masonerię w oficjalnych dokumentach, jako przedstawicieli szatana na ziemi. Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa nie może się zgodzić...

09/07/2020

        Krzysztof Kolumb nazwał rdzennych mieszkańców kontynentu amerykańskiego „Indios”. W liście do króla Hiszpanii pisał:

„Tak łagodni, tak spokojni są ci ludzie, że przysięgam Waszemu Majestatowi, iż nie ma na świecie lepszego narodu. Kochają swoich sąsiadów jak samych siebie, mowa ich jest słodka, delikatna i towarzyszy jej uśmiech i choć prawdą jest, że chodzą nadzy, maniery ich są stosowne i pełne godności”.

        12 października 1492r. był dniem, w którym zaczęły się kłopoty „łagodnych i spokojnych” Indian, dla których najwyż...

13/06/2020

Link do cz.I (3)

       9 grudnia ks. płk. Warakomski otrzymał od Naczelnego Wodza PSZ Krzyż Walecznych za ocalenie i bezpieczne dostarczenie do Anglii sztandaru SBSPodh. Tego dnia król Norwegii nadał Podhalańczykom przywilej noszenia sznura z norweskimi barwami narodowymi i miniaturką złotego lwa na lewym ramieniu.

Rok później ks. Antoni powrócił do strzelców podhalańskich.

        Od 14 maja 1941r. ks. płk. Warakomski pełnił funkcję kapelana szpitala polowego. W tym szczególnym miejscu, misja kapelana jest jak najbardziej ważna i nieocenio...

12/06/2020

Link do cz.I (3)

        17 lutego 1940r. ks. Warakomski otrzymał przydział do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Wraz z brygadą, 2 marca 1940r. przeniósł się do nowego miejsca stacjonowania, do St. Marcel.

W kwietniu Brygada otrzymała ufundowany przez biskupa Gawlinę sztandar, a ks. Warakomski odebrał przysięgę od Podhalańczyków.

Ks. płk. Antoni Warakomski:

    „Dnia 10 kwietnia przeżywamy wysoce nastrojowe chwile w m. Malestroit. W przeddzień, w godzinach wieczornych, jadę z dowódcą brygady na dworzec Questembert, aby tam po...

11/06/2020

        Antoni Warakomski urodził się 23 maja 1904 roku w Augustowie. Jego rodzicami byli Jan i Natalia (z domu Pożarska).

        Jako 13-letni chłopiec, podczas Wielkiej Wojny wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie pełnił funkcję kuriera. W roku 1918, wraz z innymi peowiakami brał udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich na terenie rodzinnego Augustowa. Dwa razy był dotkliwie pobity przez Niemców, a ślady tych zajść nosił do końca życia.

        Początki odzyskiwania niepodległości przez Pols...

        „Trzy ojcowskie przytulenia”, to wspomnienia związane z osobą Prymasa Wyszyńskiego, zapisane przez ks. prałata dra Radzisława Henryka Ambroziaka na tegorocznym kalendarzu ściennym. Ponieważ nie każdy może wejść w posiadanie takowego kalendarza, a wspomnienia są bardzo ciekawe, myślę, że warto udostępnić je szerszemu gremium odbiorców, co niniejszym czynię.

        „W popołudniowy czas Dnia Zadusznego roku 1956 wyruszyliśmy pociągiem z Łomży jako seminaryjna pielgrzymka na Jasną Górę, aby podziękować Bogu za uwolnienie Prymasa...

27/02/2020

        Kazimierz Fertak urodził się 26 maja 1905r. w Zarębach Kościelnych, jako jeden z pięciorga rodzeństwa Stanisława i Rozalii (z domu Lizuraj). Miał trzech starszych braci i siostrę.

        Po początkowym okresie szkolnym rodzice posłali młodego Kazimierza do warszawskiego gimnazjum, które ukończył w roku 1924, mając 19 lat. Dalszy etap

rozwoju i nauki Kazimierza Fertaka był ściśle sprecyzowany – postanowił zostać księdzem. Wstąpił więc do Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego św. Jana Chr...

20/12/2019

        Problem dla Heroda pojawił się w Egipcie, rządzonym przez Kleopatrę. Otóż Kleopatra starała się o włączenie Judei do swojego królestwa, co niewątpliwie odbyłoby się kosztem władcy Judei. Jedną ze sztuczek, która miała pogrążyć króla Heroda, było wplątanie go w wyniszczającą wojnę. Niestety (dla Kleopatry) Herod pobił Arabów m.in. pod Batanei i Akcjum i wyszedł z intrygi jeszcze mocniejszy. Wkrótce pozyskał dla siebie szereg ziem, które wcześniej Antoniusz przyznał Kleopatrze.

        Haniebne posunięcie Heroda dotyczyło człowi...

19/12/2019

        Życie króla Heroda możemy zrekonstruować na podstawie piśmiennictwa wielu pisarzy i historyków starożytnych. Oprócz „Pamiętników króla Heroda”, na które powoływał się znamienity historyk Józef Flawiusz, mamy do dyspozycji, również wzmiankowane dzieło Ptolemeusza z Askalonu. Józef Flawiusz – człowiek legenda, którego osobom zajmującym się starożytnością przedstawiać nie ma potrzeby, poświęcił królowi Herodowi trzy księgi w „Antiquitates” oraz wiele stronic w „De bello Judaico”. Ten wspaniały historyk tamtych czasów korzystał też niewątpliwie z piśmiennictw...

31/10/2019

        Był taki okres w dziejach Kościoła, że różnej maści, mniej lub bardziej wiarygodni ludzie sprzedawali, lub przekazywali Kościołowi, albo poszczególnym wspólnotom rzeczy uznawane za bezcenne artefakty. Znakomita część tych szubrawców zwyczajnie kłamała i żerowała na naiwności i niewiedzy wspólnot religijnych. Stąd też dowcip, że "na świecie jest tyle drzewa z krzyża, na którym umarł Jezus, że można by z niego zbudować Arkę Noego". Rzeczywiście, nie wszystkie fragmenty drzewa, przyjęte jako drzewo z krzyża Chrystusa są autentyczne. Nie wszystkie włócznie, k...

Please reload

Witaj na portalu!
Jeżeli chcesz współtworzyć to miejsce w Internecie, znalazłeś błąd lub nieścisłość - poinformuj nas o tym. Masz coś ciekawego do powiedzenia? Pisz śmiało. Masz fotografie zapomnianych bohaterów wojennych z własnej rodziny lub w sąsiedztwie? Stare zdjęcie z okolicy? Ciekawe wspomnienia, które chcesz ocalić od zapomnienia? Odezwij się. Pomóż zachować historię i wiedzę o Andrzejewie i okolicy, dla przyszłych pokoleń. Na portalu znajdują się teksty  kilku osób, ale ciągle oczekujemy na nowych współpracowników.
Licznik wejść na stronę, działa od IV 2018r.
portalwrona@vp.pl
Wybierz kluczowe słowo: