W hołdzie dla 18 Dywizji Piechoty

09/15/2020

81 rocznica bitwy pod Andrzejewem

09/14/2020

"Taran" 1939-2020r.

09/13/2020

Jeńcy z 18 Dywizji Piechoty

09/10/2020

"Wizna 1939" vs IPN

09/05/2020

Rok 1920 na ostrowskiej ziemi

09/04/2020

Walka z gruźlicą a szczepionki

09/03/2020

1/2
Please reload

Ostatnio dodane wiadomości:

04/09/2020

        20 sierpnia 2020r na cmentarzu grzebalnym w Ostrowi Mazowieckiej odsłonięto tablicę z nazwiskami poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Odsłonięcie tablicy było jednym z ważnych elementów obchodów setnej rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Uroczystość z udziałem polityków, samorządowców,

rodzin poległych, przy asyście wojskowej zorganizowana została przez Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Współorganizatorami byli: 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny i Przedstawiciele Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w O...

14/08/2020

       10 marca 1920 roku bolszewicy zaaprobowali ambitny plan „rozgromienia Polski”. Droga towarzyszy komunistycznych miała prowadzić na Zachód, aż do podboju całego świata, po „trupie białej Polski”. Główne uderzenie Frontu Zachodniego przewidziane było na Polesiu, na północ od rzeki Prypeć.

        Ekspedycyjny kondukt, z przygotowaną trumną na trupa Polski nie pędził zbyt szybko. Wiedzieli bowiem „żałobnicy”, że ofiara choć schorowana, to bynajmniej trupem jeszcze nie śmierdzi.

        Doskonale działający wywia...

25/06/2020

        Do organizacji szkolnictwa polskiego przystąpiono na nowo, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w roku 1918. Początkowo regulacje prawne stanowiły tymczasowe przepisy „o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim” z 1917r.

Zgodnie z dekretem z roku 1919, w miejscowości, w której liczba dzieci przekraczała 40, władze gminne zobowiązane były do założenia placówki szkolnej.

Dekret wprowadzał również powszechny obowiązek kształcenia dzieci.

        Ze względu na powszechną biedę i zniszczenia powojenne, brakowało budynków sz...

13/06/2020

Link do cz.I (3)

       9 grudnia ks. płk. Warakomski otrzymał od Naczelnego Wodza PSZ Krzyż Walecznych za ocalenie i bezpieczne dostarczenie do Anglii sztandaru SBSPodh. Tego dnia król Norwegii nadał Podhalańczykom przywilej noszenia sznura z norweskimi barwami narodowymi i miniaturką złotego lwa na lewym ramieniu.

Rok później ks. Antoni powrócił do strzelców podhalańskich.

        Od 14 maja 1941r. ks. płk. Warakomski pełnił funkcję kapelana szpitala polowego. W tym szczególnym miejscu, misja kapelana jest jak najbardziej ważna i nieocenio...

12/06/2020

Link do cz.I (3)

        17 lutego 1940r. ks. Warakomski otrzymał przydział do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Wraz z brygadą, 2 marca 1940r. przeniósł się do nowego miejsca stacjonowania, do St. Marcel.

W kwietniu Brygada otrzymała ufundowany przez biskupa Gawlinę sztandar, a ks. Warakomski odebrał przysięgę od Podhalańczyków.

Ks. płk. Antoni Warakomski:

    „Dnia 10 kwietnia przeżywamy wysoce nastrojowe chwile w m. Malestroit. W przeddzień, w godzinach wieczornych, jadę z dowódcą brygady na dworzec Questembert, aby tam po...

11/06/2020

        Antoni Warakomski urodził się 23 maja 1904 roku w Augustowie. Jego rodzicami byli Jan i Natalia (z domu Pożarska).

        Jako 13-letni chłopiec, podczas Wielkiej Wojny wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie pełnił funkcję kuriera. W roku 1918, wraz z innymi peowiakami brał udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich na terenie rodzinnego Augustowa. Dwa razy był dotkliwie pobity przez Niemców, a ślady tych zajść nosił do końca życia.

        Początki odzyskiwania niepodległości przez Pols...

16/04/2020

        Aby zacząć nasze dociekania odnośnie tzw. „wiatraków”, zacznijmy od „Encyklopedii staropolskiej” Zygmunta Glogera. Pod hasłem „młyny, młynowe” odnajdujemy tam taką oto definicję:

„Pierwotni rolnicy polscy nie mieli młynów obracanych wodą ani wiatrem, ale rozcierali ziarna na kamieniu drugim kamieniem, jak to jeszcze dotąd czynią z pszenicą Indjanie peruwiańscy wśród lasów i w oddaleniu od miast zamieszkali. Takie kamienie od rozcierania zboża przy dłuższem ich użyciu nabierały wklęsłości nieckowatej, mniejszej lub większej, a...

05/03/2020

        „Polacy poddawani byli stałym represjom policyjnym oraz znieważani. Musieli ustępować z drogi i kłaniać się każdemu Niemcowi w mundurze. Za niezdjęcie w czas czapki bito ich i kopano. Zabroniono Polakom wstępu do parków i lokali rozrywkowych, ograniczono wstęp do kina. Wydzielono im tylko te sklepy, w których nie zaopatrywali się Niemcy.

Ludność Polską w obwodzie pozbawiono dostępu do szkół i ośrodków życia kulturalnego oraz utrudniono jej spełnianie czynności religijnych. Zakazane zostało nawet elementarne szkolenie zawodowe...

02/08/2019

         Wydawnictwo pod redakcją Dariusza Szymanowskiego. W książce wykorzystano fragmenty z publikacji "Krokiem zdobywców. Opowieść o drużynie 1914 - 1920" Innocentego Libury; wywiad ze Stefanem Połciem, uczestnikiem walk oraz fragmenty artykułu Moniki Beyer, wnuczki poległego w bitwie Williama Beyera. Wykorzystano również archiwalia, a autorami tekstów są: Dariusz Szymanowski, Marcin Sachoń oraz cytowany poniżej Damian Jasko.

        „2 sierpnia, między godziną jedenastą a dwunastą, nieprzyjaciel uderzył na stojący na lewym sk...

25/07/2019

"Szumowo w powiecie Zambrowskim, na ziemi łomżyńskiej. Wieś jak wieś, nic szczególnego. Kościół, zespół szkół, market, skromne lecz zadbane domy, warsztaty rzemieślnicze. I piękny cmentarz parafialny, z biegnącą ku górze główną aleją wysadzaną świerkami. Tutaj spoczywają szczątki bohaterów poległych na pobliskich polach Paproci i Pęchratki 4 sierpnia 1920 r. Ochotników, który wyruszyli na bój w obronie zagrożonej przez bolszewicką nawałę Ojczyzny, a w dalszej perspektywie - Europy. Ich grobami opiekują się uczniowie tutejszej szkoły.

O stutysięcznej Armii Ochotnic...

Please reload

Witaj na portalu!
Jeżeli chcesz współtworzyć to miejsce w Internecie, znalazłeś błąd lub nieścisłość - poinformuj nas o tym. Masz coś ciekawego do powiedzenia? Pisz śmiało. Masz fotografie zapomnianych bohaterów wojennych z własnej rodziny lub w sąsiedztwie? Stare zdjęcie z okolicy? Ciekawe wspomnienia, które chcesz ocalić od zapomnienia? Odezwij się. Pomóż zachować historię i wiedzę o Andrzejewie i okolicy, dla przyszłych pokoleń. Na portalu znajdują się teksty  kilku osób, ale ciągle oczekujemy na nowych współpracowników.
Licznik wejść na stronę, działa od IV 2018r.
portalwrona@vp.pl
Wybierz kluczowe słowo: