top of page

Ks. Jan Grzegorz Załuska

 

 

      Jan Grzegorz Załuska urodził się 26 maja 1895r. w Godlewie – Cechny, na terenie parafii andrzejewskiej, jako syn Józefa Załuski i Józefy (1861 – 1919r.), z domu Sutkowskiej. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Andrzejewie, a po jej ukończeniu podjął naukę w seminarium w Włocławku. Rok później przeniósł się do seminarium łomżyńskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 października 1920r. i został skierowany do pracy duszpasterskiej. Posługę kapłańską, jako wikariusz, pełnił m.in. w Szczuczynie i Grajewie. Do Szczuczyna powrócił w styczniu 1931r., aby objąć obowiązki proboszcza tamtejszej parafii. Bardzo angażował się w życie publiczne swojej parafii. Był, m.in. kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej; założył Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej; organizował pomoc dla potrzebujących i wycieczki dla wiernych. Organizował w plebanii spotkania dla miejscowej inteligencji, którą podejmował na niedzielnych obiadach. Zorganizował tez bibliotekę parafialną. Posługę proboszcza w Szczuczynie, sprawował przez kolejnych osiemnaście lat. Po zakończeniu działań wojennych, pełnił obowiązki wicedziekana Dekanatu Wąsewskiego.

Zmarł (23 listopada 1949r) i pogrzebany został. w Szczuczynie.

bottom of page