top of page

Kolęda powstańcza


„Już nie w grobie, ale w żłobie

Z Bogiem wstaje polski ród,

Jakby skrzydła ręce obie

Wznosi, wielbiąc niebios cud.

Śmiało — śmiało, Boże ptaszę

Obleć całe plemię nasze,

Zanieś smętnym dobrą wieść:

Że nam w sercach Bóg się rodzi —

Gwiazda wschodzi, Polska wschodzi

Chwała Bogu, Polsce cześć!”

(Fragment kolędy powstańczej z 1863r.)

bottom of page