Dzieje rodziny Załusków

January 3, 2016

 

Nasi przodkowie, o których mowa w tej monografii żyli i pracowali od wieku XVIII do XXI. Nie jest to opracowanie naukowo – badawcze z zakresu dziejów naszego rodu. Jednakowoż dotyczy różnych dziedzin życia, ogarniając zasięgiem działalność zawodową i pozazawodową członków naszej rodziny, ich często nieznaną przez twórczość, a przede wszystkim codzienne życie przodków. Stanowi ona historię naszej małej ojczyzny – parafii andrzejewskiej, miejsca urodzenia wielu pokoleń naszej rodziny. Korzenie genealogiczne drzewa tkwią w tej andrzejewskiej ziemi, ale ich gałęzie rozrastają się szeroko. Dziś, rozrzuceni  po całym świecie, przystańmy na chwilę… wsłuchajmy się w zew duszy, popatrzmy wstecz… głębiej w historię rodziny.

       Nasi przodkowie, których wspominam w tej książce, żyli i pracowali od wieku XVIII do XXI.”

                                                                       Alicja Wysocka

Please reload

© 2015 by "This Just In". Proudly created with Wix.com