top of page

Dzieje rodziny Załusków„Nasi przodkowie, o których mowa w tej monografii żyli i pracowali od wieku XVIII do XXI. Nie jest to opracowanie naukowo – badawcze z zakresu dziejów naszego rodu. Jednakowoż dotyczy różnych dziedzin życia, ogarniając zasięgiem działalność zawodową i pozazawodową członków naszej rodziny, ich często nieznaną przez twórczość, a przede wszystkim codzienne życie przodków. Stanowi ona historię naszej małej ojczyzny – parafii andrzejewskiej, miejsca urodzenia wielu pokoleń naszej rodziny. Korzenie genealogiczne drzewa tkwią w tej andrzejewskiej ziemi, ale ich gałęzie rozrastają się szeroko. Dziś, rozrzuceni po całym świecie, przystańmy na chwilę… wsłuchajmy się w zew duszy, popatrzmy wstecz… głębiej w historię rodziny.

Nasi przodkowie, których wspominam w tej książce, żyli i pracowali od wieku XVIII do XXI.”

Alicja Wysocka

bottom of page