top of page

Z otchłani niepamięci


Strona tytułowa

„21 lipca 1944 roku Jan Turowski zdał pomyślnie egzamin ukończenia konspiracyjnej Szkoły Podchorążych i rozkazem nr 1614 Komendanta Okręgu „Cyryl” (białostockiego) mjr. „Bohdana” – Mieczysława Grygorcewicza został awansowany do stopnia kaprala podchorążego. Następny jego awans był już do stopnia oficerskiego. 20 lipca 1946 roku „Orlicz”, na mocy Rozkazu awansowego nr 2/46, został mianowany do stopnia podporucznika czasu wojny przez


ówczesnego Komendanta Okręgu Białostockiego NZW ppłk. „Błękita” – Władysława Żwańskiego.


Po zajęciu powiatu Ostrów Mazowiecki przez wojska sowieckie „Orlicz”,

Jedna ze stron książki R. Radzika

podobnie jak cała organizacja, nadal pozostał w konspiracji, pełniąc szereg odpowiedzialnych funkcji. Do czerwca 1945 roku był zastępcą Inspektora Obwodu o kryptonimie „Bug”. W miesiącach czerwiec – lipiec 1945 roku sprawował funkcję szefa Wydziału II (wywiad) NOW na powiat Ostrów Mazowiecka. Ponadto od końca sierpnia do października 1945 roku „Orlicz” został mianowany dowódcą wyszkolenia wojskowego przy Komendzie Powiatu Ostrów Mazowiecka z tą tylko różnicą, że zaczął sprawować tę funkcję w NOW, a kontynuował ją w ramach nowej, ogólnopolskiej organizacji – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.”


Więcej w książce Roberta Radzika. Polecam.

bottom of page