top of page

Muzeum diecezjalne w Łomży


Muzeum diecezjalne w Łomży

Dzisiaj szczególnie polecamy odwiedzenie Łomży.


W ramach projektu "Narew", do realizacji przewidziano i zrealizowano m.in:


"Budowę Muzeum Diecezjalnego w ramach rozbudowy istniejącego obiektu oraz jego wyposażenie; w muzeum zostanie umieszczona ekspozycja prezentująca dzieje Łomży na tle historii diecezji łomżyńskiej oraz eksponaty związane z dziejami diecezji; zostaną przygotowane i wyposażone sale ekspozycyjne oraz zaplecze muzealne; muzeum zostanie wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia eksponatów na wypadek zagrożeń; zostanie zapewniona dostępność muzeum dla osób niepełnosprawnych

Chrystus - z Andrzejewa

(poruszających się na wózkach) poprzez wybudowanie odpowiednich podjazdów oraz windy.


(...) wymianę posadzki w piętnastowiecznej Katedrze p.w. Św. Michała Archanioła (obiekt wpisany do rejestru zabytków), przygotowanie w prawej nawie katedry prezentacji historii Łomży, w tym historii kościoła katedralnego (pierwotnie, od XV w. miejskiego kościoła parafialnego, od pocz. XX w. katedralnego)


Cały projekt pochłonął dużo środków materialnych, ale i tych duchowych, które były potrzebne, aby to przedsięwzięcie w pełni mogło być zrealizowane."


"Muzeum Diecezjalne w Łomży jest czynne w poniedziałki i środy od godziny

11.00 do 18.00, natomiast w pozostałe dni jest udostępniane dla grup zorganizowanych po uprzednim kontakcie telefonicznym. Z otwartym sercem czekamy na każdą osobę, która zechce przenieść się w świat sztuki i w ten sposób doświadczyć Bożego piękna."Zwiedzanie panoramiczne dostępne jest pod linkiem:
bottom of page