top of page

Łomżyńskie formacje graniczne

„Rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 14 lipca 1919r. wprowadzało nową organizację i dyslokację jednostek Wojskowej Straży Granicznej. Na odcinku granicy z Prusami Wschodnimi od Jeziora Rajgrodzkiego do rzeki Omulew służbę pełnić miał 1 Pułk Wojskowej Straży Granicznej, natomiast 3 Pułk Wojskowej Straży Granicznej przejąć miał odcinek od rzeki Omulew do rzeki Ruziec. Równocześnie dowództwo 1 Pułku WSG przeszło z Ostrołęki do Łomży, dowództwo 1 dywizjonu z Łomży do Szczuczyna (odcinek od Jeziora Rajgrodzkiego do Pisy), dowództwo 2 dywizjonu na czas formowania kwaterowało tymczasowo w Łomży, natomiast dotychczasowy 3 dywizjon podlegający 1

Łomżyńskie Formacje Graniczne. Zarys Dziejów.

Pułkowi WSG wszedł w skład 3 Pułku WSG, którego dowództwo przeszło z Włocławka do Ciechanowa. Niebawem dowództwo 2 dyonu 1 Pułku WSG, które skierowano na docelowe odcinki graniczne. (…) Ponadto tymże rozporządzeniem polecono Inspektorowi Wojskowej Straży Granicznej, aby w porozumieniu z Dowódcami Okręgów Generalnych przystąpił do tworzenia pięciu szwadronów szkolnych przy pułkach Wojskowej Straży Granicznej. Między innymi przy 1 Pułku WSG powołano 2 szwadron szkolny zakwaterowany w Łomży. Dowódcą pułku był ppłk Alfred Walter, będący poprzednio dowódcą 1 dywizjonu Straży Granicznej, a oficerami pułku między innymi por. Teofil Jefremoff, pełniący funkcję adiutanta pułku oraz por. Władysław Michał Maliszewski.


Po powyższej reorganizacji Dowództwu Okręgu Generalnego Warszawa nadal podlegał 1 i 3 Pułk Wojskowej Straży Granicznej. Zatwierdzony plan przewidywał sformowanie 35 pułków WSG, co w ówczesnych realiach było nieosiągalne ze względu na sytuację ogólną państwa oraz trudności w formowaniu innych jednostek Wojska Polskiego. Poszczególne pułki miały chronić odcinek granicy o długości 200 km, dywizjony 100 km, a szwadrony 20 kilometrów. Według kolejnego nie zrealizowanego planu całą władzę nad jednostkami Wojskowej Straży Granicznej przejąć miało dowództwo WSG, a głównymi jednostkami miały zostać brygady, składające się z 3-4 pułków z czterema szwadronami granicznymi i szwadronem szkolnym w każdym.”


bottom of page