top of page

Pamiętamy i chcemy pamiętać


Bitwa pod Andrzejewem i Łętownicą

"Na przestrzeni dziejów mieszkańców ziemi andrzejewskiej los niejednokrotnie smagał dotkliwymi i tragicznymi w skutkach doświadczeniami. Szczególnie bolesne okazały się wydarzenia września 1939 roku, kiedy to w dniach 12 i 13 IX 1939r. żołnierze polscy broniąc wolności i niepodległości swej Ojczyzny, stoczyli zażarty bój z siłami niemieckiego agresora. Właśnie tu, na polach pod Andrzejewem i Łętownicą, rozegrał się ostatni bój 18 Dywizji Piechoty zwanej "Żelazną" i "Nieugiętą". Także tu, w miejscowym Mauzoleum spoczywa ponad 400 żołnierzy, walczących w szeregach 18 Dywizji Piechoty.

Od tamtych wydarzeń minęło już 78 lat, ale pamięć o nich trwa i jest nadal żywa wśród mieszkańców bliższej i dalszej okolicy. Kultywowanie pamięci o wydarzeniach związanych z wybuchem II wojny światowej oraz żołnierzach kampanii wrześniowej jest bardzo ważne i cenne. Mieszkańcy Andrzejewa, a zwłaszcza uczniowie Szkoły Podstawowej, noszącej imię 18 DP, od lat z największym pietyzmem i czcią otaczają opieką grób i uroczyście obchodzą rocznice tej bitwy."


Fragment wstępu wójta Michała Rutkowskiego, do wydawnictwa z ubiegłego roku, związanego z bitwą 18 DP pod Andrzejewem i tradycją pielęgnacji miejsc i uroczystości z nią związanych. Ważna cegiełka w budowaniu naszej świadomości patriotycznej i lokalnej. Oczywiście polecam uwadze.


bottom of page