top of page

Pamiętnik Aleksandra Chądzyńskiego

Marek Ołdakowski WIELKIMI LITERAMI oznaczył tekst ze strony oldakowscy.pl Pozostałe informacje są jego autorstwa.


Uwagi do artykułu

[i co ma nadal wiele wspólnego z NIEZAKOŃCZONYMI jeszcze poszukiwaniami. I prawdopodobnie będzie jeszcze ciąg dalszy!]


Zbroja rycerska

„DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PAŃSTWA OŁDAKOWSKICH Z WARSZAWY MOGŁEM KIEDYŚ PRZECZYTAĆ RĘCZNIE PISANY, STARY NOTATNIK Z LAT 40-60 XVIII W. [raczej z lat 30-tych XVIII w., skoro autor kończy opis dokonanych wcześniej zdarzeń datą 11 kwietnia 1741 r.], W KTÓRYM PODSTOLI PODLASKI ALEKSANDER CHĄDZYŃSKI, HERBU CIOŁEK, WŁAŚCICIEL DÓBR MOŁOMOTKI Z CZĘŚCIAMI NA KANABRODZIE, GAŁKACH RUSKICH I SZLACHECKICH SPISYWAŁ RÓŻNE, INTERESUJĄCE GO WÓWCZAS RZECZY. DOTYCZYŁY ONE SPRAW ZARÓWNO ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM MAJĄTKU, JAK I INNYCH M.IN. DOKUMENTÓW, LISTÓW, MÓW SEJMOWYCH ITP.

WARTO TU ZAZNACZYC, ZE NOTATNIK TEN DOSTAL SIE W RECE PANA ADAM OLDAKOWSKIEGO Z WARSZAWY JAKO PREZENT OD KSIEDZA FRANCISZKA OLDAKOWSKIEGO I TO CHYBA JEGO ZAWARTOSC ZAINTERESOWALA ADAMA DZIEJAMI SWOJEJ RODZINY, JAK TEZ RODU OLDAKOWSKICH.

WROCMY WIEC DO PAMIETNIKA – NOTATNIKA…”

„OJCIEC MÓJ MAJĄCY FORTUNĘ DŁUGIE Z TYMI (WSPOMNIANYMI WCZEŚNIEJ) CZĘŚCIAMI I MAJĄCY SIOSTRĘ RODZONĄ JOANNĘ, WYDAŁ (JĄ) ZA MĄŻ ZA PANA KACPRA SUTKOWSKIEGO, SĘDZIEGO ZIEMSKIEGO NURSKIEGO, KTÓRY MIAŁ FORTUNĘ SADŁY…”


Kasper Sutkowski figuruje w „Księgach wieczystych nurskich ziemskich i grodzkich” z lat 1616-1801 i był teściem Józefa Stanisława Ołdakowskiego (1685-1750) miecznika drohickiego s. Stanisława Michała (1650-1692), za którego wyszła Marianna Sutkowska sędzianka c. Kaspra/Kacpra. Marianna była drugą żoną Józefa Stanisława (mojego 6xpradziadka). Figuruje on w Wielkiej Genealogii Minakowskiego > (ID: le.2606.4.1). Józef Stanisław z Marianną Sutkowską miał także dzieci:


- Jan Romuald (1717-1778) – ożenił się z Konstancją z Podgórskich


- Michał (1719) wojski drohicki, podstoli podlaski 1731, od 1712 miecznik

drohicki, dziedzic części na Rytelach, żona Katarzyna Krasnodębska. Mieli

syna Franciszka, dziedzica na Rytelach, który od 1720 był podczaszym

nurskim, a w 1733 elektorem z woj. Podlaskiego. Franciszek z żoną NN miał

córki Konstancję, Ludwikę i Walerię oraz syna Józefa dziedzica na Rytelach

Olechnach i Suchej Wólce.


- Ignacy h. Rawicz [(1720) żonaty z Dorotą Obrębską [moi 5xpradziadkowie]; Wymienia się go w roku 1737, jako dziedzica dóbr Bolędy (Zaręby Bolędy) > http://www.portalwrona.com/odaki, Ignacy to ojciec Tadeusza Kazimierza Józefa, „notarius regni” (1766-1812) [mojego 4xpradziadka] oraz Erazma (1778). W 1803 r. (wg ksiąg pruskich) Ignacy był jedynym właścicielem wsi Ołdaki-Mazury z jednym dymem, gdzie w 1827 r. siedział Łukasz Piotr (1810) s. Erazma (1778) i gdzie po sąsiedzku siedział z rodziną jego brat stryjeczny Andrzej Mikołaj Franciszek Ołdakowski (1798-1852) [mój 3xpradziadek] s. Tadeusza Kazimierza Józefa (1766-1812). W 1827 ta dwudymowa wioseczka Łukasza Piotra s. Erazma i Andrzeja Mikołaja Franciszka s. Tadeusza Kazimierza Józefa liczyła „aż” 13 mieszkańców.


- Marianna h. Rawicz (1720) wyszła za N. Sułkowskiego,

- Piotr Paweł (1726-1798) – żona Agata z Bogusiów [jego syn Kazimierz

1780 miał syna Brunona 1810]

- Maciej Aleksander (1729), który poślubił Urszulę z Pętkowskich ur.

1730 > miał z nią syna Franciszka Xawerego Ignacego (1759-1813), który z

kolei ożenił się z Franciszką z Moczarskich (mieli majątek w Gąsiorowie)

i miał z nią także Ignacego Abdona Onufrego (1785-1821) prawnika,

profesora gimnazjum w Krzemieńcu i Uniwersytetu Wileńskiego

Mieli też prawdopodobnie córkę Zuzannę.

Następny fragment opowieści Chądzyńskiego:

„GOSTKOWSKI PRZEJĄŁ DŁUGIE Z POMINIĘCIEM MOICH ALEKSANDRA CHĄDZYŃSKIEGO PODSTOLEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PRAW DO TEJ ZIEMI, JAK TEŻ TAJNYM I SKRYTYM SPOSOBEM DOGADAŁ SIĘ Z SUKCESORAMI KACPRA SUTKOWSKIEGO TJ. JEGO SYNEM WOJCIECHEM I WNUKAMI: JANEM MIECZNIKIEM DROHICKIM, MICHAŁEM I PIOTREM OŁDAKOWSKIMI.”

Krzyż rycerski

Opisywanym wnukiem Kacpra/Kaspra Sutkowskiego mógł być Jan Romuald Ołdakowski (1717-1778) syn wspomnianego wyżej Józefa Stanisława (1685-1750), gdyż innego Jana Ołdakowskiego tak blisko związanego pokrewieństwem z Sutkowskimi nie napotkałem w dokumentach z tamtych lat. Oprócz Jana Romualda także Michał (1719) i Piotr Paweł (1726-1798) Ołdakowscy byli synami Józefa Stanisława, a więc wnukami Kaspra Sutkowskiego i biorąc pod uwagę ich lata urodzin jest wielce prawdopodobne, że to oni byli „współwinowajcami” (Piotr Paweł – w 1741 r. miałby zaledwie 15 lat lub mniej), gdyż opisywane wydarzenia działy się zapewne kilka lat przed 1741 rokiem.


Przykro mi, że tymi którzy prawdopodobnie pośrednio skrzywdzili Aleksandra Chądzyńskiego byli synowie mojego 6xpradziadka, chociaż w tym procederze nie uczestniczył ich brat, a mój bezpośredni przodek – 5xpradziadek Ignacy (1720).

Lecz jest i miła, jak to w życiu bywa, wynikająca z tych opisów informacja, iż potomkowie Ołdakowskich siedzących na wszystkich Rytelach są bliżej spowinowaceni z Ołdakowskimi, potomkami Józefa Stanisława Ołdakowskiego (1685-1750), który siedział nie tylko na Ołdakach-Mazurach, ale także na Rytelach Olechnach, Tosiach i Rostkach Magna, na których potem siedział syn Wacław wojski mielnicki, niż do tej pory przypuszczałem.


Mam nadzieję, że „rytelscy” Ołdakowscy (ci z lewej strony Bugu) podzielają moją „odkrycia” i odczucia związane z historią p. Chądzyńskiego.

bottom of page