top of page

Ołdakowscy - wspólny przodek

WAŻNE ODKRYCIE(?) dokonane w krótkim czasie po napisaniu informacji na temat relacji Adama Chądzyńskiego.


Ołdakowscy z lewego brzegu Bugu (Rytele-Swięckie, Rytele-Olechny, Rytele-Suche, Rytele-Wszołki itd.) są potomkami Michała Ołdakowskiego s. Stanisława Michała (1650-1692), który z kolei był synem Jana (1620) i Anny ze Świerżewskich i wywodził się z Ołdaków nad Brokiem (obecnie Ołdaki-Magna Brok), a Ołdakowscy z prawego brzegu Bugu, znad Broku, z Ołdaków Wielkich/Ołdaki-Magna Brok, mają UDOKUMENTOWANY rodowód od Jana (1620) s. Sebastiana (ok. 1595) oraz żony Jana - Anny ze Świerżewskich (1630), którzy mieli syna Stanisława Michała (1650-1692).


Jeden syn Stanisława Michała - Michał rozpoczął gałąź Ołdakowskich na Rytelach. Miał syna Franciszka i córkę Eufrozynę, która wyszła za Garczyńskiego. Drugi syn Stanisława Michała, Józef Stanisław (1685-1750) kontynuował ród Ołdakowskich w Ołdakach i jest moim bezpośrednim przodkiem po mieczu. (8xpradziadek Marka Ołdakowskiego, autora tego tekstu, który imiona swoich bezpośrednich przodków wyróżnia WIELKIMI LITERAMI)


Jak z tego wynika, wspólnym przodkiem Ołdakowskich z lewego i z prawego brzegu Bugu był

STANISŁAW MICHAŁ (1650-1692) s. Jana (1620 s. Sebastiana) i Anny ze Świerżewskich (1630), a jego żoną była Eufrozyna Sobolewska.


Niżej podaję więcej informacji z różnych źródeł potwierdzających to pokrewieństwo, także ze strony oldakowscy.pl, o Stanisławie Michale Ołdakowskim:


http://retropress.pl/tag/szlachta/

„Pierwsi Ołdakowscy o których wiemy, jako dziedzice tutejszych majątków, wsi, czy folwarków pojawili się w Rytelach. Byli nimi Maciej Ołdakowski piszący się z Ryteli, miecznik drohicki (1669), Michał Ołdakowski, syn Stanisława Michała i Sobolewskiej, a małżonek Katarzyny Krasnodębskiej, miecznik drohicki (1712), podstoli podlaski (1731), który też posiadał część nadbużańskich Ryteli. Oprócz nich syn wyżej wspomnianego Michała Ołdakowskiego – Franciszek Ołdakowski „dziedzic dóbr Rytele” a zarazem podczaszy nurski (1720) i poseł z województwa podlaskiego, po którym zostały trzy córki: Konstancja, Ludwika i Waleria oraz Józef Ołdakowski dziedzic dóbr Rytele Olechny i Sucha Wólka.”


A oto co zdołałem ustalić, niezależnie od informacji pochodzących ze strony oldakowscy.pl


STANISŁAW MICHAŁ (1650-18.6.1692) miecznik drohicki s. Jana (1620) i Anny Świerżewskiej (1630). Żoną Stanisława Michała była Eufrozyna z Sobolewskich (1660) pisarzówna drohicka; W 1669 i 1674 Stanisław Michał był elektorem ziemi nurskiej. Miał 2 synów:


- Michał jeden, ten spłodził syna Franciszka i córkę Eufrozynę Garczyńską;

- drugi JÓZEF STANISŁAW (1685-1750), od którego potomstwo zostało na Ołdakach

- siostra ich Katarzyna Paderewska.


A co mówi na ten temat HERBARZ POLSKI. RODZINA. Tom XII :


„STANISŁAW-MICHAŁ (1650-18.6.1692), syn JANA [1620, s. Sebastiana], miecznik drohicki, elektor 1669 r. (po abdykacji Jana Kazimierza królem w 1669 r. wybrany został syn Jaremy – Michał Korybut Wiśniowiecki) i 1674 r. (po śmierci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1673 r. na króla wybrano Jana III Sobieskiego) z ziemi nurskiej, z żony Efrozyny Sobolewskiej, pozostawił synów: Józefa [stanisława], Michała i Stanisława; z nich Józef, miecznik drohicki, elektor 1697 r. z ziemi nurskiej (po śmierci Jana III Sobieskiego królem wybrano Augusta II Mocnego Sasa)


Natomiast jeszcze inne źródło z 1740 r., to fragment treści skanu 1_43_0_4_14_0465 pochodzącego z „Księgi wieczyste ziemskie i grodzkie nurskie” z lat 1616-1801

4 lipiec 1740 JÓZEF STANISŁAW s. STANISŁAWA [Michała] „Inwentarz dóbr Ołdaków Mazurowizny przez Wielmożnego Imci Pana JÓZEFA STANISŁAWA niegdy [zmarłego] STANISŁAWA [Michała] na Rytelach Olechnach (…) y Tosiach y Rostkach Ołdakowskiego Miecznika Ziemi Drohickiej Imci Panu Wacławowi synowi swemu Wojskiemu Ziemi mielnickiej (…)”


I…. WSZYSTKO SIĘ ZGADZA, drodzy Ołdakowscy – JESTEŚMY SPOKREWNIENI bliżej niż sądziłem – mamy wspólnego przodka a jest nim STANISŁAW MICHAŁ OŁDAKOWSKI (1650-1692).


Dla usunięcia ewentualnych nieścisłości proszę Was o sprawdzenie wyników moich dociekań i wprowadzenie zmian.


Pozdrawiam KUZYNÓW

Marek Ołdakowski

bottom of page