top of page

11 listopada w Czyżewie

11 listopada to święto odzyskania przez Polskę Niepodległości. Były już relacje w poprzednich latach z Warszawy, Krakowa, Zakopanego. Tym razem przedstawiam przebieg obchodów w Czyżewie.

Czyżew 11 listopada 2019r.

Poniedziałkowe Święto rozpoczęła Msza św. w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą poprzedził Mazurek Dąbrowskiego.

Swoje kazanie ks. Antoni Loro, ojciec duchowy dekanatu czyżewskiego rozpoczął od słów poetki ludowej Cecylii Korban:


„Ziemio Ojczysta, tyleś przeżyła

Byłaś Ty mokra od krwi i łez

Byłaś i jesteś dla mnie kochana

Tu moje miejsce na Ziemi jest”


Słowa ks. Loro, to podróż przez historyczne batalie Polaków, w walce o odzyskanie niepodległości. Wspominał tych, którzy walczyli i oddawali swoje życie „z miłości do Ojczyzny, abyśmy my mogli żyć w wolnym i suwerennym kraju”. Im wszystkim poświęcony jest „Pacierz za zmarłych” Artura Oppmana, który zacytował proboszcz z parafii w Rosochatem Kościelnem:


„A po tych wszystkich, którzy szli przed nami

Z krzykiem: Ojczyzno – i z męką szaloną,

A po tych wszystkich, co ginęli sami,

Aby nas zbawić swoją krwią czerwoną,

Za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny,

O Polsko! Odmów: „odpoczynek wieczny!…”

Gdzie są ich groby? Polsko! Gdzie ich nie ma?

Ty wiesz najlepiej – i Bóg wie na niebie!

On się przyglądał z sędziego oczyma,

Gdy oni marli, z uśmiechem; za Ciebie,

I swoją śmiercią opłacali żyzną

Promyczek słońca dla ciebie – Ojczyzno! …”

Czyżew 11 listopada 2019r.

Nawiązując do słów Ewangelii, ks. Loro zaznaczył, że Oni wszyscy, którzy walczyli o niepodległość naszego kraju, mimo przeciwności losu „wytrwali do końca, nie zrezygnowali, nie znudzili się, nie porzucili miłości do Boga i Ojczyzny”.


„Jak dzisiaj mogę walczyć za Ojczyznę?” – pytał ks. prob. I odpowiadał – „Nie trzeba wygrać wielkich, międzynarodowych bitew, ale wystarczy walczyć o te drobne zwycięstwa miłości w codziennym życiu. W naszej polskiej tradycji, ze względu na uwarunkowania geopolityczne, jakże bolesne w historii, wielu Polaków rozumie patriotyzm głównie, a nawet wyłącznie, jako zbrojną obronę granic: udział w powstaniu narodowym, czy przystąpienie do oddziałów partyzanckich, aby walczyć z najeźdźcą. Tymczasem w warunkach pokoju i niepodległości, przejawy miłości do Ojczyzny są z reguły mniej heroiczne i oczywiste, ale chyba równie trudne. Patriotyzm na co dzień, to solidne wypełnianie podstawowych obowiązków obywatelskich: pełnienie wojskowej służby, płacenie podatków, ochrona środowiska, własności, zasobów naturalnych własnego kraju, aktywna troska o honor Ojczyzny i dobre imię Polaków. Dojrzały patriotyzm wyraża się jednak jeszcze bardziej w osobisty i konkretny sposób. Drugim kryterium dojrzałości jest zdolność do odpowiedzialnej miłości. Biedna jest Ojczyzna, w której część obywateli to egoiści, ludzie skoncentrowani na samym sobie. Na szukaniu doraźnej przyjemności i wygody. Bo miłość, to coś znacznie więcej niż uczucie, czy zauroczenie emocjonalne. Dojrzała miłość, to taki sposób postępowania, który służy dobru. (…) Kolejnym przejawem patriotyzmu jest troska o rodzinę (…) Jakże zagrożony jest los takiego kraju i narodu, którego rodziny są nietrwałe, rozbite, biedne materialnie, czy ubogie, patologiczne. Jeśli niezdolne są do stworzenia klimatu bezpieczeństwa oraz do mądrego, mądrego wychowywania młodego pokolenia. Zagrożony jest naród, w którym chce się narzucić obcą ideologię, w której nie wiadomo kto to jest ojciec, a kto to jest matka. Bo silna rodzina jest niezawodną podstawą silnej Ojczyzny. Współczesny patriota to ktoś, kto wnosi pozytywny wkład w sytuację gospodarczą i polityczną w swojej Ojczyźnie. Potrafi przeciwstawić się zagrożeniom i niepokojącym zjawiskom w sferze społecznej i politycznej.”

Czyżew 11 listopada 2019r.

Kazanie księdza Loro, to również głos w obronie życia, odbieranego człowiekowi pod hasłem „aborcja”, czy „eutanazja” oraz przestroga przed ślepą wiarą w demokrację, która niesie za sobą takie przesłanie. Przestroga przed ślepą wiarą w polityków, bo „patriota to ktoś, kto nie pluje na podstawowe wartości, na których ukształtowała się nasza Ojczyzna: wiarę w Boga i miłość (…) Bo Polak -mówił dalej ks. Loro- to nie ten, który mówi po polsku i mieszka w Polsce, ale ten, co Polskę nosi w swoim sercu”.


Jednym z ostatnich akcentów wspaniałej wypowiedzi ks. Antoniego Loro było przesłanie do młodzieży, która być może zastanawia się nad życiem w kraju, czy może rozważa życie za granicą. „Pytasz mnie” Andrzeja Rosiewicza:


„Pytasz mnie, co właściwie Cię tu trzyma

Mówisz mi, że nad Polską szare mgły

Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna

I cóż ja, i cóż ja odpowiem Ci

Może to ten szczególny kolor nieba

Może to tu przeżytych tyle lat

Może to ten pszeniczny zapach chleba

Może to pochylone strzechy chat

Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach

Może przed domem ten wiosenny zapach bzu

Może bociany, co wracają tu do gniazda

Coś, co każe im powracać tu

Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie

Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej

Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień

Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie”

Podczas Mszy św. rozbrzmiewały historyczne pieśni, które nieodzownie towarzyszą Polakom w ich historycznych dziejach: „Bogurodzica”, „Boże, coś Polskę…”, „Z dawna Polski Tyś Królową” i oczywiście „Rota”.


Dalsza część uroczystości, to przemarsz pod Pomnik Niepodległości w Czyżewie, gdzie poszczególni delegaci złożyli kwiaty, jako hołd wdzięczności dla tych, którzy niepodległość nam wywalczyli.


Ostatnim punktem programu było widowisko artystyczne w wykonaniu uczniów ZSOiZ w Czyżewie. Przedtem rozdano nagrody, będące wynikiem dwóch konkursów: „Czyżew – moja Mała Ojczyzna” i „Czyżew i okolice w Wojnie Obronnej 1939 roku”

Czyżew 11 listopada 2019r.

Warto zauważyć, że obok oficjalnych obchodów Święta Niepodległości odbyły się (lub jeszcze odbędą) wydarzenia towarzyszące. W Muzeum Ziemi Czyżewskiej w piątek (8 Listopada 2019r.) miało miejsce spotkanie autorskie z Robertem Radzikiem, odnośnie najnowszej książki autora, zatytułowanej „Wszystko dla kochanej Ojczyzny”.


W czwartek, również w czyżewskim muzeum odbędzie się projekcja filmu biograficznego „Sztych o Zychu. Mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego”. Projekcja jest współorganizowana z muzeum Podlaskim w Białymstoku – Oddział w Tykocinie. Wstęp jest nieodpłatny, więc każdy chętny może domniemywać, że film zobaczy. Polecam.

Czyżew 11 listopada 2019r.

Dla Władz Miasta Czyżewa składam gratulacje i podziękowanie za świetną organizację uroczystości :)

Tagi:

bottom of page