top of page

Dzień Flagi RPDzień Flagi RP został ustanowiony w roku 2004. Tego dnia, drugiego maja w sposób szczególny czcimy nasze barwy narodowe. Przywołujemy pamięć o naszych przodkach i zmaganiach, dzięki którym możemy cieszyć się tym symbolem naszej niepodległości. Święto ma uczyć szacunku do naszej tożsamości i tradycji narodowych. Co istotne, jest to także dzień, w którym należy w sposób szczególny zwracać uwagę na sposób prezentacji flagi, zgodnie z tradycją i honorem.


Prawidłowe umieszczenie flag

Niestety, wiedza o szacunku należnym naszym symbolom jest mało znana i w wielu przypadkach lekceważona. Najbliższym przykładem jest Gmina Andrzejewo, gdzie coroczne przypominanie nie przynosi żadnych rezultatów. Prezentacja flag narodowych pozbawiona jest zasad, a miejsce honorowe (przed flaga biało-czerwoną) zajmują inne flagi. Może kiedyś, po latach napominania doczekamy się władzy, która szanuje nasze dziedzictwo narodowe i zdaje sobie sprawę z tego, czym jest ta flaga i co sobą symbolizuje. Tymczasem jest to najwyraźniej zbyt duże wyzwanie dla gminnych włodarzy.


Jeden ze słupów przydrożnych w Andrzejewie

Możemy sobie ponarzekać na nieudolność, czy brak wiedzy na poziomie gminnym, ale to samo (o zgrozo!) dzieje się na niwie państwowej. W budynku sejmowym flaga biało-czerwona ustąpiła przecież niebiesko-żółtej. Na miejscu najważniejszym, honorowym zawisła flaga Ukrainy. Może nie ma się co dziwić. Przecież rzecznik Ministerstwa Spraw Zewnętrznych Łukasz Jasina jasno i wyraźnie stwierdził, że „jesteśmy sługami narodu ukraińskiego”. Tym bardziej będę się upierał, żeby w administracji państwowej byli tylko i wyłącznie ludzie, którzy służą Rzeczypospolitej Polskiej, a na miejscu honorowym powiewała flaga biało-czerwona.


Przed budynkiem OSP Andrzejewo

Oto kilka wskazówek z poradnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:


• Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.

• Weksylia mogą pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowiednio oświetlone.

• Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

• W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP podniesiona jest do połowy masztu. Na maszt stojący wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili powoli opuszcza do połowy wysokości. Wieczorem podnosi się ją na szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje.

• Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.

W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.

• Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.

• Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.

Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem. Podczas uroczystości flagi na odpowiednich podstawach lub stojakach należy umieścić po lewej stronie pomnika (dla patrzącego na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.

• Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.

• Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.

• Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach narciarskich), aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.

• Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw. (…)


Przy figurze Matki Bożej w Andrzejewie

W przypadku więcej niż jednej flagi w rzędzie, półkolu lub kole, kolejność uzależniona jest od ich miejsca w następującej hierarchii:


1. Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Flaga innego państwa.

3. Flaga województwa.

4. Flaga powiatu.

5. Flaga gminy (miasta, gminy miejskowiejskiej, gminy wiejskiej).

6. Flaga Europejska.

7. Flaga organizacji międzynarodowej (np. flaga ONZ, flaga NATO).

8. Flaga służbowa (np. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,

Poczty Polskiej, straży miejskiej).

9. Flaga instytucji, firmy, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.

10. Flaga grupy narodowościowej, flaga okolicznościowa.

Hierarchii tej należy przestrzegać przy wszystkich formach eksponowania flag i bannerów w przestrzeni publicznej, na zewnątrz i wewnątrz budynków lub obiektów sportowych.

留言


bottom of page