top of page

Lista strat osobowych

Lista strat osobowych w bitwie pod Andrzejewem 12/13 IX 1939 r.


Nie znamy większości nazwisk żołnierzy poległych w bitwie pod Andrzejewem w roku 1939. Część z nich jest wymieniona na tablicach pamiątkowych (mogą zawierać pomyłki literowe). Niektórzy pochowani są w oddzielnych, rodzinnych grobach. Rodziny poległych żołnierzy nadal poszukują swoich bliskich. Dlatego zamieszczam znaną mi listę osób, którzy w większości pogrzebani są w zbiorowej mogile na cmentarzu andrzejewskim. Jest to jednocześnie prośba o uzupełnienie tej listy. Może ktoś posiada wiedzę, dzięki której uda się ją chociaż częściowo skompletować.1. Andrykiewicz Aleksy – poległ 12. IX

2. Kapitan rezerwy Archocki Aleksander (syn Aleksandra) – ur. 15. III 1913 r. Poległ 12. IX

3. Balcerzak Mieczysław – poległ 12. IX

4. Bargłowski Wacław – poległ 12. IX

5. Kapral Bielik Ludwik - Poległ 12. IX

6. Kapral Bocian Aleksander –– ur. 12. IX 1915 r. – 5 komp. 71pp. Poległ 12. IX

7. Szer. Bren Jan –– ur. 15. I 1917 r. Poległ 12. IX

8. Ppor. rez. Brudziński Roman – dowódca II/2 ckm w 71 pp. Zmarł 14. IX

9. Brudzki Jan – poległ 12. IX

10. St. szer. Brzozowski Stanisław – zmarł z ran i 2. X 1939 r. pochowany został w rodzinnym grobie w Andrzejewie.

11. Cekało Władysław (syn Antoniego) – poległ 12. IX

12. Chojnowski Stefan – poległ 12. IX

13. Szer. Choromański Kazimierz – szer. 33 pp. Poległ 12. IX

14. Strz. Cwalina Stanisław – poległ 12. IX

15. Por. Czerny Marian – 71 pp. Poległ 12. IX (ekshumowany z grobu w Łętownicy)

16. Szer. Dąbros Stanisław – ur. 7. V 1915 r. – 4. kompania 71 pp. Poległ 12. IX

17. Plut. Dąbrowski Stefan – 1 batalion 18 Pułku Artylerii Lekkiej. Poległ 12. IX

18. Kpr. rez. Dąbrowski Stefan – poległ 12. IX

19. Długozima Marian – poległ 12. IX

20. Szer. Dmochowski Stanisław – ur. 27. III 1916 r. – 71 Pułk Piechoty. Poległ 12. IX 1939 r.

21. Kpr. Domański Ignacy (syn Józefa) – ur. 28. VII 1913 r. – 5. komp. w 71 pp. Poległ 12. IX

22. Kpr. Duchliński – 18 PAL. Poległ 12. IX

23. Szer. Duchnowski Stanisław – poległ 12. IX

24. Frąckiewicz Aleksander - poległ 12. IX

25. Szer. Gadomski Czesław – ur. 13. I 1916 r. – 71 pp. Poległ 12. IX

26. Grodkowski Jan - poległ 12. IX

27. Gryzewski Szczepan (syn Łukasza) – ur. 25. XII 1910 r. poległ 12. IX

28. Szer. Harasimowicz Aleksy – ur. 17. III 1917 r. – 2. Kompania 33 pp. Poległ 12. IX

29. Płk. art. Hertel Aleksander – ur. 28 VIII 1894 r. Poległ 12. IX

30. Kpt. dypl. Hodakowski Ludwik Józef – ur. 27. I 1907 r. – oficer operacyjny przy 18 DP. Poległ 12. IX

31. Jabłoński Józef - poległ 12. IX

32. Szer. Jankowski Walery - poległ 12. IX

33. Szer. Jarosz Wacław - poległ 12. IX

34. Szer. Jaworski Bolesław - poległ 12. IX

35. Szer. Joke Jan – ur. 1. I 1917 r. – 7. komp. 42 pp. Poległ 12. IX

36. Szer. Kadziela Józef - poległ 12. IX

37. Kalota Stefan - poległ 12. IX

38. Kpt. dypl. Karpiński Kazimierz – ur. 24. VIII 1906 r. Pierwszy oficer sztabowy 18 DP. Poległ 13. IX

39. Szer. Kiwior Jan – 7. komp. 71 pp. Poległ 12. IX

40. Kopeć Józef - poległ 12. IX

41. Strz. Krajewski Walenty – pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu w Andrzejewie.

42. Ppor. rez. Krasnosielski Walery Klemens– ur. 15. XII 1908 r. – art. d-ca HI/18 bat. art. plot. Zmarł 13. IX w Łętownicy.

43. Szer. Krawcewicz Bolesław – ur. 15. III 1915 r. – 71 pp. Poległ 12. IX

44. Szer. Krawczyk Teofil (syn Andrzeja) – 71 pp. Poległ 12. IX

45. Krawędzki Antoni – ur. 12. III 1912 r. Poległ 12. IX

46. Kryszkiewicz Czesław - poległ 12. IX

47. Szer. Kupliński Józef – ur. 28. X 1916 r. – 3. komp. ckm w 71 pp. Poległ 12. IX

48. Plut. Kwiatkowski Stanisław – 33 pp. Poległ 12. IX

49. Kpr. Lason Stanisław – 33 pp. Poległ 12. IX

50. Szer. Lewandowski Edward (syn Ludwika) – ur. 2. XI 1916 r. Poległ 12. IX

51. Ppor. Malinowski Józef – 33 pp. Poległ 12. IX

52. Małkowski Alfons – 71 pp. Poległ 12. IX

53. Szer. Mandryk Jan – 10. VI 1917 r. – batalion Obrony Narodowej. Poległ 12. IX

54. Oldak Jan - poległ 12. IX

55. Kpr. Olesiak Karol – ur. 9. XI 1915 r. – 9. komp. 71 pp. Poległ 12. IX

56. Szer. Orłowski Stanisław – ur. 6. V 1916 r. - 9. komp. 71 pp. Poległ 12. IX

57. Strzelec konny Ostrowski Bronisław - poległ 12. IX

58. Pankart Arkadiusz - poległ 12. IX

59. Szer. Płocharczyk Stanisław – ur. 3. XI 1916 r. – 4. komp. 71 pp. Poległ 12. IX

60. Kpr. rez. Popiołek Konstanty (syn Ignacego) – ur. 19. III 1905 r. (data może być błędna) – 71 pp. Poległ 12. IX

61. Puchalski Franciszek - poległ 12. IX

62. Kpr. pchor. Pude – 33 pp. Poległ 12. IX. Ekshumowany z Łętownicy.

63. Plut. rez. Radoman Stefan – ur. 15. VIII 1912 r. – 71 pp. Poległ 12. IX

64. Reszczyński Kazimierz - Poległ 12. IX

65. Szer. Sęk Franciszek – ur. 24. VIII 1916 r. – 4. komp. 71 pp. Poległ 12. IX

66. Sewerynowicz Antoni - Poległ 12. IX

67. Kanonier Sićko Józef – 18 batalion artylerii. Poległ 12. IX

68. Ppor. rez. Śmietanko Stanisław – ur. 12. XI 1898 r. – z przydziałem do 69 pułku piechoty w 17 DP. Poległ 12. IX

69. Szer. Sokołowski Teodor – ur. 28. XI 1898 – 33 pp. Poległ 12. IX

70. Stachurski Jan - Poległ 12. IX

71. Stańczuk Antoni – ur. 7. IV 1914 r. Poległ 12. IX

72. Steć Jan - poległ 12. IX

73. Ppor. rez. Sójkowski Roman – ur. 13. VI 1909 r. – 33 pp. Poległ 12. IX. w Łętownicy.

74. Tomasiuk Stanisław - poległ 12. IX

75. Kpr. Tuka Piotr (syn Hilarego) - poległ 12. IX

76. Kpr. Wchowski Marian – 18 batalion artylerii. Poległ 12. IX

77. Waszkiewicz Walenty - poległ 12. IX

78. Kpt. Wilczewski Mieczysław – ur. 26. I 1898 r. – 18. Dywizjon Artylerii Ciężkiej (I/18 DAC). Poległ 12. IX

79. Plut. Winikowski Zbigniew – 18. kompania łączności. Poległ 12. IX

80. Wolski Mieczysław - poległ 12. IX

81. Ppor. Wołodźko Władysław – 71 pp. Poległ 12. IX w Łętownicy. Pochowany w Ostrołęce.

82. Strz. Zaręba Aleksander - poległ 12. IX

83. Zawadzki Stanisław - poległ 12. IX

84. Zawłocki Marian - poległ 12. IX

85. Kpr. rez. Zembrzycki Stanisław – ur. 2. VII 1912 r. – 8. komp. 71. pp. Poległ 12. IX

86. Szer. Zeron Wiktor – ur. 1. I 1915 r. – 8. komp. 33. pp. Poległ 12. IX

87. Szer. Zięba Jan – 71 pp. Zmarł 18. IX

bottom of page