top of page

Muzeum św. Jana Pawła II WielkiegoOjciec przyszłego Papieża z Polski, Karol Wojtyła był żołnierzem, oficerem Armii Austro-Węgierskiej. Chociaż z zawodu był krawcem, w roku 1900 został wcielony do wojska i brał udział w Wielkiej Wojnie Światowej. Odznaczony został Krzyżem Żelaznym Zasługi z koroną. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przeszedł w szeregi Wojska Polskiego w ramach 12 Pułku Piechoty z Wadowic.


Wojtyła, Papież, Jan, Pawł, II, Kraków,
Karol i Emilia Wojtyłowie.

W roku 1906 r. poślubił Emilię Kaczorowską. Ślub odbył się w kościele garnizonowym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Kościół istnieje do dnia dzisiejszego i jest to jeden z piękniejszych kościołów Krakowa. Na wewnętrznej ścianie umieszczono tam stosowną tablicę pamiątkową.


Małżeństwo zaowocowało narodzinami trojga dzieci: Edmunda (1906-1932 r.), Olgi Marii, która zmarła w dniu urodzin (1916 r.) oraz Karola Józefa (1920-2005 r.), który był jednym z największych przedstawicieli Kościoła w historii. Szybko nadano mu przydomek „Wielki” i ogłoszono świętym Kościoła Katolickiego.


Małżeństwo Wojtyłów nie trwało długo. W 1929 roku Emilia Wojtyła zmarła na skutek problemów z sercem i niewydolności nerek. Trzy lata później, na szkarlatynę zmarł wspomniany już syn Edmund. Karol Wojtyła, wraz z najmłodszym synem przeprowadził się do Krakowa. Zmarł w 1941 roku.


Młody Karol Wojtyła został sierotą, podobnie jak inny wielki Polak – Prymas Stefan Wyszyński, który także wcześnie stracił Matkę i siostrę. Obie pochowane są na cmentarzu w Andrzejewie.


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie nosi imię porucznika Karola Wojtyły – Ojca Jana Pawła II.


Przyszły Papież po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę przerwał rok później, kiedy wybuchła wojna. Podjął pracę w kamieniołomach Zakładów Chemicznych Solvay w Krakowie, tuż obok klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Działał w podziemnym Teatrze Rapsodycznym i kontynuował naukę. Po śmierci Ojca wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w listopadzie 1946 roku. Po nich wyjechał do Rzymu. Tam napisał pracę doktorską, dotyczącą pojmowania wiary przez św. Jana od Krzyża. Pracę obronił w roku 1948, czyli zaledwie dwa lata po przyjeździe do Wiecznego Miasta.


Po powrocie „na Ojczyzny łono” pracował w parafii Niegowić koło Krakowa, a później w samym mieście Krakowie. W roku 1953 uzyskał tytuł doktora habilitowanego i został wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Metropolitalnym Seminarium Duchownym. W 1954 roku wykładał historię doktryn etycznych na KUL-u.


28 września 1958 r. konsekrowany został na biskupa pomocniczego. Już wówczas powierzył swoje życie Matce Bożej, o czym świadczy zawołanie „Totus Tuus” („Cały Twój”), które pozostało również zawołaniem Wojtyły – Jana Pawła II.


Wyszyński, Prymas, Jan Paweł II,
Tych Panów nikomu przedstawiać nie trzeba

W roku 1963 został Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim. Podczas tej posługi współpracowała z kardynałem Wyszyńskim – Prymasem Polski, który gdyby nie choroba pewnie zostałby Papieżem zamiast Karola Wojtyły. Obaj byli postaciami bardzo wyrazistymi i zaangażowanymi. Tytani pracy, których znano i podziwiano już wtedy w wielu zakątkach świata. Brali udział w międzynarodowych sympozjach, kongresach…


16. października 1978 roku bp Karol Wojtyłą został wybrany papieżem. Od setek lat nie było na czele KK nikogo spoza Włoch. Tymczasem nowym papieżem został Polak. Ludzie płakali ze szczęścia, a komuniści wyli ze wściekłości. Czerwoni doskonale wiedzieli jak wielkim zagrożeniem jest dla nich ten wybór. Nie mylili się. Niewątpliwie pontyfikat ten przyczynił się do tzw. „upadku komuny”. Szkoda, że komuniści spadli jak kot, na cztery łapy i nadal świetnie się mają, żerując na nas do dzisiaj.

Pontyfikat Jana Pawła II znacząco wpłynął na historię Polski, Europy i Świata. Papież z Polski zyskał sobie wielu sympatyków na całym świecie. Nie brakowało też wrogów. Papież zdecydowanie sprzeciwiający się rozbijaniu rodzin, aborcji, eutanazji… nie budził nigdy sympatii ludzi, którzy należą do tzw. „cywilizacji śmierci”.


13 maja 1981 roku Ali Agca na pl. św. Piotra w Rzymie postrzelił papieża Polaka. Ojciec Święty przeżył, wybaczył i spotkał się z zamachowcem w więzieniu.


Jan Paweł II, zamach, Kraków
Poplamiona krwią sutanna św. Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II zmarł 2. kwietnia 2005 r. o godz. 21:37. W wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Pogrzeb odbył się 8. maja 2005 r. i zgromadził setki tysięcy uczestników. Transmitowany był też w wielu parafiach na terenie Polski i nie tylko.


W czerwcu tego samego roku, na wyraźne żądanie wiernych nowo wybrany Papież Benedykt XVI zainicjował proces beatyfikacyjny. Jan Paweł II został ogłoszony świętym 27. października 2014 r. Jego liturgiczne wspomnienie przypada w Kościele Katolickim 22. października.


W tym roku przy okazji kolejnej październikowej rocznicy m.in. w Krakowie odbyło się sympozjum Rady Konferencji Epsikopatów Europy (CCEE), w którym wzięli udział przedstawiciele z Europy, ale i innych zakątków świata, przedstawiciele ok. 30. krajów. Zakończyła je uroczysta Msza św. w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Przewodniczył Jej ks. abp Marek Jędraszewski. Sanktuarium wybudowane zostało na tzw. „Białych morzach”, na terenie dawnych kamieniołomów Solvaya, w których podczas wojny pracował Karol Wojtyła. Zwieńczeniem trzeciego i zarazem ostatniego dnia sympozjum był koncert muzyczny, który zdominowały piękne pieśni maryjne wykonane przez Chór Sanktuarium św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Orkiestrze przewodził dyrygent Marek Kluza.


Za chwilę koncert w Sanktuarium Św. Jana Pawła II...

chór, nie lękajcie się, Kraków,
Koncert w wykonaniu Chóru "Nie lękajcie się"

Na krakowskich Białych morzach funkcjonuje też Muzeum Św. Jana Pawła II Wielkiego. Działania Muzeum koncentrują się na podejmowaniu szeregu inicjatyw wpisujących się w „myśl papieską”, tj. działań na rzecz budowania wspólnej tożsamości, szacunku do dorobku minionych pokoleń, empatii, budowaniu cywilizacji miłości i pokoju opartej na systemie wartości chrześcijańskich, pielęgnowaniu ludzkiej godności, nauki obcowania z kulturą i pięknem oraz promowaniu tych idei w kolejnych pokoleniach. – tak możemy wyczytać na stronie internetowej muzeum.


Kraków, Jan Paweł II, Wyszyński,
Sanktuarium na "Białych morzach"

Wśród muzealnych eksponatów znajdują się rzeczy osobiste św. Jana Pawła II, ale też rzeczy podarowane Papieżowi. Na ekspozycje składają się też medale pamiątkowe poświęcone świętemu, znaczki, kartki pocztowe…


Szczególnie ciekawe są podarunki artystów z różnych krańców świata – dla nas odległych, egzotycznych.


Poniżej kilka zdjęć:Comments


bottom of page