top of page

Radzymin 2021 r.13 sierpnia 1920 r. wojska bolszewickie przerwały pierwszą polską linię obrony na rzece Rządzy i wieczorem zdobyły Radzymin. Na ulicach miasta trwały ciężkie walki. Kontrataki polskie następnego dnia nie przyniosły Polakom sukcesu. Sytuacja stała się tragiczna wieczorem 14 sierpnia, gdy wojska bolszewickie przełamały drugą linię polskiej obrony w rejonie Wólki Radzymińskiej i zagroziły stolicy. Stąd miał iść bolszewicki atak na Warszawę. Uprzedził go o świcie 15 sierpnia manewr 1 batalionu 28 pułku Strzelców Kaniowskich por. Stefana Pogonowskiego, który zapoczątkował zwrot w działaniach wojennych pod Radzyminem.


Ataki wojsk polskich na Radzymin 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia NMP, pod dowództwem gen. Lucjana Żeligowskiego, przyniosły ostateczne zwycięstwo. Wieczorem tego dnia Radzymin został wyzwolony z rąk bolszewickich.


Nagły zwrot w działaniach wojennych o Radzymin w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zyskał miano „Cudu nad Wisłą”.


18 sierpnia na radzymińskim rynku odbyło się niepowtarzalne Święto Virtuti Militari. Dowódca Frontu Północnego gen. Józef Haller udekorował bohaterów walk o Radzymin Krzyżem Virtuti Militari.


Radzymin przygotował całą moc atrakcji, w ramach tegorocznej, 101 rocznicy „cudu nad Wisłą”. Najważniejszą była jednak inscenizacja bitwy pod Radzyminem, składającej się z wielu potyczek, w wyniku których miasto wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk, aby w końcu znaleźć się pod polskim panowaniem.


Obchody zakończył koncert muzyczny pod dyrekcją Piotra Rubika i pokaz sztucznych ogni.


Warto zauważyć, że w Radzyminie została wbita w ziemię łopata, zwiastująca powstanie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.


Poniżej fotorelacja z inscenizacji i coś ponadto:


Inscenizacja była naprawdę imponująca i bardzo dobrze (poza małymi mankamentami) zorganizowana. Niestety jest też druga strona medalu. Duża część osób nie została wpuszczona na miejsce inscenizacji, ze względu na limity związane z trwaniem tzw. „pandemii”. Po pewnym czasie nie wpuszczano osób, które nie mogły wylegitymować się świadectwem wstrzyknięcia sobie preparatu antycovidowego. Haniebna i bezprawna decyzja organizatorów jest jak najbardziej godna potępienia, co niniejszym czynię. Jest to nie tylko pogwałcenie Ustawy Zasadniczej (Konstytucji RP), ale także innych ustaw prawnych oraz RODO.


Oczywiście szczepienia nadal są w Polsce dobrowolne, przy czym nie każdy może się zaszczepić, chociażby ze względu na zły stan zdrowia. Sam pomysł wymuszania czegoś takiego, jest niezgodny z Kodeksem karnym, który przewiduje (art. 191 § 1 i 2 k.k.) karę do trzech lat więzienia za przymuszanie do określonego zachowania się:


§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Artykuł 32 Konstytucji RP:


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.


Bezprawne ograniczanie wolności i swobód obywatelskich oburzyło nawet osoby zaszczepione, które dostały się na teren inscenizacji. Czy o taką, zamordystyczną Polskę walczyli Polacy w 1920 roku?Comments


bottom of page