top of page

 

                                                 Herb i flaga Andrzejewa

 

 

        W roku 2009 Rada Gminy Andrzejewo przyjęła uchwałę o ustanowieniu herbu i flagi dla Gminy Andrzejewo. Projekt opracowali (w r. 2008): Wojciech Tutak i ks. Paweł Dudziński. Projekt zatwierdzono uchwałą (nr XXVI/88/09) z dnia 14 sierpnia 2009r.

W czerwonym polu, z prawej strony tarczy herbowej umieszczono srebrny krzyż legata papieskiego o trzech poprzeczkach, przysługujący Prymasom Polski. Symbolizuje on Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który w Andrzejewie spędził lata dziecinne. W lewej połowie tarczy znalazł się srebrny monogram AC, który symbolizuje założyciela Andrzejewa, biskupa Krzyckiego (łac. Andreas Cricius).

Ustanowienie symboli gminnych odbyło się w myśl ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach. Artykuł 3.1 mówi: „Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać; w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole.” Dalej, w punkcie 2. ustawa mówi, że „wzory symboli, o których mowa w ust.1, ustanowione są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.”

Mówimy tu oczywiście o herbie Gminy Andrzejewo, a nie samego Andrzejewa, dlatego też należy rozróżnić te dwa herby. Andrzejewo oczywiście straciło prawa miejskie dawno temu i nie ma herbu miejskiego. Herb Andrzejewa, to nie herb Gminy Andrzejewo. Historyczny wygląd herbu, jak już powyżej pisałem, przedstawia monogram z liter „AC”. Czerwone tło, zachowane również w herbie gminy, istniało prawdopodobnie również w dawnym herbie Andrzeiowa. 

„Kolor czerwony – pisał Norbert E. Malinowski - Guele, Belic, Belif czasem Gueles, Roth – u dawniejszych Polaków czerwień, kolor krwawy męztwo i śmiałość przypominał; kolor czerwony od czasów najgłębszej starożytności miał wielkie znaczenie. Rzymianie, a nawet już Fenicyanie purpurę nad wszystko cenili. Jan de Bado Auero mówi: Szkarłat Fenicki oswaja Rycerzy z kolorem krwi, do której widoku przyzwyczajać się powinni. Był to kolor Cesarski; czerwonym atramentem podpisywali się Imperatorowie i wyżsi Urzędnicy. Wyraz Guele wywodzą od Arabskiego Gulud co znaczy czerwony, lub łacińskiego Gulo, jakieś drogie futra tego koloru do strojenia szyi używane. Powłoki czerwone puklerzy rycerskich dały początek częstemu użyciu tego koloru w Heraldyce. Miłość Boga, i bliźniego, sprawiedliwość tem kolorem oznaczano.”

        Sierpniowa uchwała zatwierdziła również wygląd i kształt flagi gminnej. Płat flagi, to prostokąt o proporcjach szerokości do długości jak 5:8, w kolorze czerwonym. Między dwoma pasami białymi o szerokości 1/12 szerokości płata umieszczono krzyż legata papieskiego oraz monogram „AC”. Są to symbole koloru białego o wysokości 6/12 szerokości płata, umieszczone w centrum płata flagi.

bottom of page