top of page

 

 

                                                         Wieża

 

    Pierwotna, drewniana kondygnacja wieży wzniesiona została ok. 1600r., jednak z opisu kościoła z 1609r. wynika, że nie była jeszcze ukończona.

Wieża została uszkodzona przez piorun w 1734r. i całkowicie rozebrana w roku 1775. Miała wówczas charakterystyczne dla baroku i aż trzy smukłe zwieńczenia dumnie pnące się ku niebu. Kolejny hełm założył na nią, w roku 1755, ks. prob. Adam Gutowski. Przetrwał do początku XIX w., kiedy zamieniono go na następny, również drewniany. Wysokość wieży osiągnęła 22m. Solidną murowaną kondygnację zafundował kościelnej wieży dopiero ks. Józef Mierzejewski w latach 90-tych.

 

Ksiądz Załuski pisał, że na dzwonnicy murowanej znajdowały się niegdyś trzy wieże „drzewiane zrujnowane przez piorun za księdza Łęckiego (1734r.), piorun ten wiele dachówek na kościele potłukł; zniósł te wieże ks. Gutowski (1755r.) i dzwon jeden zawiesił na słupach.”

Prawdopodobnie wieże usytuowane zostały w taki sposób, że nie przesłaniały, jak to ma miejsce dzisiaj, dekoracyjnego szczytu. Być może nie przesłaniały również dużego okna w zachodniej ścianie kościoła.

 

Na pierwszym piętrze wieży mogła się początkowo znajdować empora mieszcząca chór muzyczny. Wgląd na wnętrze kościoła możliwy byłby wówczas przez owo zamurowane obecnie okno w zachodniej ścianie kościoła. 

W trakcie budowy.

bottom of page