Andrzejewo

 

Widoczny historyczny zarys rynku
oraz rzeczka Mały Brok

 

 

 

Mapa google