top of page

Ks. abp. Wojciech Załuski pochodzi z Załusk-Lipniewa, w parafii andrzejewskiej.  

 

       Urodził się 5 kwietnia 1960r. w Załuskach – Lipniewo, a drogę kapłańską rozpoczął od święceń, które przyjął 1 czerwca 1985r. w Łomży. Następnie podjął studia w Papieskiej Akademii Kościelnej (łac. Pontificia Academia Ecclesiastica), a później na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, na Wydziale Prawa Kanonicznego. Po uzyskaniu doktoratu z prawa kanonicznego, podjął (w roku 1989) służbę dyplomaty watykańskiego. Pracował, jako sekretarz nuncjatury w Burundi, Albanii, Zambii, Gruzji, i.in. regionach świata:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1989 Beigeordneter Burundi, 1990 Sekretär Burundi, 1991 Sekretär Malta, 1994 Sekretär Albanien, 1996 Sekretär Malawi; Sambia, 1997 Sekretär Sri Lanka, 1999 Rat Sri Lanka, 2000 Rat Armenien; Aserbaidschan; Georgien, 2003 Rat Ukraine, 2006 Rat Philippinen, 2010 Rat Guatemala).

 

W 1993r. został kapelanem papieskim, a w roku 2011 również honorowym prałatem papieskim. Godność ta, nadawana była zasłużonym kapłanom na całym świecie, póki nie zniósł jej papież Franciszek w 2014r.

 

W lipcu 2014r. papież Franciszek mianował ks. Wojciecha nuncjuszem apostolskim w Burundi oraz nadał mu godność arcybiskupa tytularnego:

 

Nomina del Nunzio Apostolico in Burundi

Il Santo Padre ha nominato Nunzio Apostolico in Burundi il Rev.do Mons. Wojciech Załuski, Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Diocleziana, con dignità di Arcivescovo.

Rev.do Mons. Wojciech Załuski

Il Rev.do Mons. Wojciech Załuski è nato a Zaluski-Lipnewo (Polonia) il 5 aprile 1960.

E’ stato ordinato sacerdote il 1° giugno 1985.

Si è incardinato a Lomza.

E’ laureato in Diritto Canonico.

Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 1989, ha prestato la propria opera presso le Nunziature Apostoliche in Burundi, Malta, Albania, Zambia, Sri Lanka, Georgia, Ucraina, Filippine, Guatemala.

Conosce l’italiano, il russo, il francese, l’inglese e il tedesco.”

 

       Jak możemy się dowiedzieć z oświadczenia, ks. Załuski posługuje się językami: włoskim, rosyjskim, francuskim, angielskim i niemieckim.

 

     Święcenia biskupie otrzymał ks. Wojciech Załuski, z

rąk kardynała Pietro Paroliniego (sekretarz stanu

Stolicy Apostolskiej), 9 sierpnia 2014r. w katedrze

Michała Archanioła w Łomży, gdzie przybyli też

parafianie andrzejewscy. Współkonsekratorami byli:

bp diecezjalny łomżyński Janusz Stepnowski i

arcybiskup Miguel Maury Buendía, nuncjusz

apostolski w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie.

 

Zawołanie, jakie sobie wybrał nowo mianowany

arcybiskup, to „Soli Deo” (Bogu Samemu).

 

Kardynał Parolini, mówiąc do ks. arcybiskupa

Załuskiego, o jego posłudze, zwrócił uwagę, że

Burundi, „… to ziemia potrzebująca wiele troski,

ale bogata w zaczyn wzrostu i kryształowe

świadectwo wierności Ewangelii. Jesteś wezwany,

aby czynić w tym kraju i w tym kościele, który w nim żyje osobę Papieża. Umożliwiając poznanie jego słowa pokoju i prawdy.”

 

Ksiądz arcybiskup Wojciech Załuski, jest pierwszym arcybiskupem w historii parafii andrzejewskiej. Chociaż sama parafia szczyci się, chyba największą ilością powołań kapłańskich w całym kraju. Samo Andrzejewo założył Prymas Andrzej Krzycki, a wychował się w nim, tak nieoceniony w swych zasługach dla Kościoła i Polski kapłan i Prymas, Kardynał Stefan Wyszyński

 

 

 

 

bottom of page