Andrzejewo i Łętownica:

W nurcie Bugu:

Twierdza Modlin: