top of page

Stefan Wyszyński - akt chrztu

Zuzel 148. Działo się we wsi Zuzel piątego (osiemnastego) sierpnia tysiąc dziewięćset pierwszego roku o godzinie czwartej po południu. Przybył Stanislaw Wyszyński organista parafii Zuzel, dwadzieścia cztery lata od urodzenia w towarzystwie Feliksa Gardockiego, dwadzieścia cztery lata, właściciela Zakrzewa – Słomy, tamże zamieszkałego, i Stanisława Hermegenesa (dwóch imion) Rucza, kierownika państwowego sklepu z winem we wsi Zuzel, czterdzieści sześć lat od urodzenia tamże zamieszkałego, i przedstawił nam dziecię płci męskiej mówiąc, że urodziło się we wsi Zuzel dwudziestego pierwszego lipca (trzeciego sierpnia) tegoż roku o godzinie trzeciej rano z jego prawowitej małżonki Julianny z Karpiów dwadzieścia trzy lata od urodzenia. Dziecku temu na chrzcie świętym udzielonym tejże daty przez niżej podpisanego nadano imię Stefan a jego rodzicami chrzestnymi byli: Stefan Kryszyński organista parafii Nur i Stanisława Gardocka (żona pierwszego świadka). Akt ten opóźniony z przyczyny wyjazdów ojca rodzonego dziecka, ojcu i świadkom został przeczytany i przez nich podpisany.

Proboszcz parafii Zuzel, utrzymujący akta stanu cywilnego


Ks. Antoni Lipowski Stanisław Wyszyński


Feliks Gardocki Stanisław Rucz

Tłumaczenie z rosyjskiego ks. prof. dr hab. Witold Jemielity

Organistówka w Zuzeli

bottom of page