top of page

100 Kobiet

Lista BBC

Neapolitański mistyk posiadający dar proroctwa, bilokacji, wglądu we wnętrze człowieka, kapłan szykanowany i poniżany przez Kościół, ks. Dolindo Ruotolo zanotował w swych zapiskach ciekawą rzecz. Ten święty stygmatyk został oskarżony przez spadkobierców Trybunału Inkwizycyjnego o przypisywanie sobie świętości, okultyzm i wiele innych niedorzeczności. Między innymi o przekonywanie kobiet do „nowych” idei. Te „nowe” to m.in. zezwolenie na odprawianie wieczornej Mszy Świętej, co wówczas nie było praktykowane i większe otwarcie się na kobiety w posłudze eucharystycznej (tak to, nieporadnie ujmę).


Ojciec Dolindo miał dar rozmawiania z Jezusem, Maryją oraz świętymi i aniołami. Otrzymał misję koncentrowania się na życiu eucharystycznym oraz „kapłańskiej mocy rodzicielskiej”. „Termin ten wydaje się niejasny, ale chodzi o to, by w misji Dzieła najważniejsze nie były objawienia, cuda czy nadprzyrodzone zjawiska, a największa tajemnica, jaką jest obecność Ciała i Krwi Chrystusa w Eucharystii, a jej najważniejszymi szafarzami są kapłani. Ksiądz Dolindo posługuje się terminem „najwyższej mocy rodzicielstwa kapłaństwa” (potesta suprema del Sacerdozio).”

Skłodowska - Curie. Źróło: https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSgtzpoqfeAhUhsKQKHdFyAA0Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMaria_Sk%25C5%2582odowska-Curie&psig=AOvVaw0zdiPqM7CbKCWh82zzHruD&ust=1540752056004599

Jako główne apostołki tego orędzia, Jezus wskazał właśnie kobiety. Okazuje się, że to kobieta „ma przygotować Królestwo Boże i to ona dostaje najpierw misje wewnętrznej odnowy i zewnętrznego niesienia jej”:


„Jezus zwrócił się do kobiety z dwóch powodów: 1. Ponieważ chciał powierzyć jej specjalną misję i uczynić ją współpracownicą kapłanów; 2. Ponieważ to kobieta jest przyczyną tak wielu zbrodni apostazji w świecie i w samym Kościele, więc to ona ma to naprawić.” – pisał ks. Dolindo Ruotolo.


Wiele lat później św. Jan Paweł II powie, że kobieta „staje się „uczniem” Chrystusa; co więcej, pouczona głosi Chrystusa”.


W podsumowaniu Soboru Watykańskiego II napisano:


„Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła”


Inny papież, Franciszek powołał komisję, która bada kwestie diakonatu kobiet.


Tak oto, powoli kobiety wywalczyły sobie prawa, które przysługują im po dziś dzień.

„BBC History Magazine” stworzył listę „100 kobiet, które zmieniły świat”. Eksperci BBC podali po 10 propozycji kandydatek, z których czytelnicy magazynu mogli wybrać te kobiety, które ich zdaniem miały największy wpływ na losy świata.

Pierwsze miejsce na liście zajęła Polka: Maria Skłodowska – Curie; „fizyczka i chemiczka, zdobywała Nagrodę Nobla dwukrotnie: w 1903 i 1911 roku. Zapoczątkowała całą nową gałąź nauki - radiochemię. Odkryła dwa nowe pierwiastki: rad i polon. Dzięki niej rozpoczęto badanie nowych metod leczenia raka z wykorzystaniem promieniotwórczości”. Była też pierwszą kobietą, której pozwolono wykładać na prestiżowej Sorbonie.


Oczywiście zasługi Marii Skłodowskiej – Curie dla ludzkości są niepodważalne. Tym niemniej może dziwić jej pierwsze miejsce w porównaniu z inną Marią, która jest najbardziej znaną nosicielką tegoż imienia na świecie, Marią, matką Chrystusa Jezusa, a która zajęła miejsce 12 na liście.

Co warte zauważenia, na stronie portalu www.theguardian.com i innych anglojęzycznych stronach polskość naszej noblistki jest rugowana. Jej nazwisko zredukowano do: Maria Curie:


„Marie Curie, the pioneering scientist who was the first person to win two Nobel prizes, has topped a poll asking which woman has had the most significant impact on world history.”


Jest to nie tylko błąd, ale oczywiste zakłamanie.

Maria Skłodowska - Curie w Internecie

W niemieckim podręczniku do historii również nie znajdziemy prawdy o pochodzeniu Marii. Tam również jest Marią Curie, a urodziła się ponoć w... Rosji.


Drugie miejsce na liście zajęła Rosa Parks. Kobieta, która w 1955 roku ostro sprzeciwiła się segregacji rasowej w USA. Stała się znaną na świecie „matką ruchu praw obywatelskich”. W rezultacie przyczyniła się do wywalczenia równych praw dla wszystkich obywateli USA.


Miejsce 3 na liście zajęła Emmeline Pankhurst. Założycielka Woman’s Social and Political Union. Walczyła o prawa wyborcze dla kobiet. Pierwszym krajem, który przyznał kobietom takie prawa była Nowa Zelandia (1893r.). W Polsce prawa wyborcze kobiety otrzymały, jako jedne z pierwszych w Europie w roku 1918:


„Sejm Ustawodawczy zwołany będzie przez nas jeszcze w roku bieżącym na podstawie powszechnego, bez różnicy płci, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego głosowania. Czynne i bierne prawo wyborcze będzie przysługiwało każdemu obywatelowi i obywatelce mającym 21 lat skończonych”.


Na liście BBC, znalazły się także: Margaret Thatcher, Matka Teresa z Kalkuty, Kleopatra, Caryca Katarzyna II…


Inny magazyn – „Zakazana Historia” stworzył listę „Polek Stulecia”, na której, co ciekawe Marii Skłodowskiej – Curie nie ma w ogóle. Nie ma też Matki Boskiej, co z pewnością ucieszyło by tę (lewą) stronę społeczeństwa, która naigrywa się z Polaków (katolików), jakoby ci uważali Matkę Bożą za Polkę. Zostawmy to.


Polski magazyn zaprezentował Polki Stulecia trochę inaczej. Przedstawił te, które są godne naśladowania:


„To nasz wybór. Subiektywny, więc nie każdemu może się spodobać. Mamy jednak do niego prawo i korzystając z niego, przedstawiamy sylwetki niezwykłych kobiet, które naszym zdaniem są wzorem do naśladowania, bo – jak powiedziała jedna z nich – zachowały się jak trzeba.”


Magazyn nie wyszczególnił, która postać jest najważniejsza. Po prostu wszystkie one były ważne i jedyne w swoim rodzaju. Przejdźmy już do naszych Polek:

S. Leszczyńska. Źródło: https://www.panorama.it/cultura/giorno-memoria-liberazione-lager-auschwitz/

- Stanisława Leszczyńska – położna z Łodzi, która została wywieziona do Niemieckiego obozu w Auschwitz. Odmówiła dokonywania aborcji i zabijania noworodków. W obozie odebrała 3 tysiące porodów. „Nie wolno zabijać dzieci” – odważnie powiedziała w twarz zbrodniarzowi dr. Josefowi Mengele.


- Urszula Ledóchowska – pomagała dzieciom i biedocie. Będąc poza granicami kraju, walczyła o sprawę niepodległości dla Polski. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi.


- Maria Faustyna Kowalska – siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Znana na całym świecie orędowniczka Bożego Miłosierdzia. Mistyczka, która pod natchnieniem Chrystusa spisała „Dzienniczek” przetłumaczony na prawie 30 języków świata. Koronka podyktowana przez samego Jezusa i obraz Jezusa Miłosiernego znane są na każdym kontynencie. To ona przewidziała wybuch strasznej wojny światowej oraz zanotowała słowa Jezusa odnośnie Polski: „Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje.”

Obraz św. Faustyny i Jezusa Miłosiernego. Kraków

- Irena Pokrzywnicka – Borowska – malarka, projektantka, żołnierz Armii Krajowej. Jeszcze przed wojną wsławiła się na świecie swoimi pracami. Projektowała zarówno wnętrza, jak również kostiumy teatralne. Autorka obrazu „Matka Boska AK”. Ranna w powstaniu warszawskim za które otrzymała Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami. Po upadku powstania wywieziona do obozu.


- Pola Negri – międzynarodowa gwiazda kina niemego. Aktorka filmowa i teatralna, tancerka. Jako, że przed wybuchem wojny pracowała w Niemczech, nazwano ją „ulubioną aktorką Hitlera”. Nie byłą jednak sympatyczką ruchu faszystowskiego. Publicznie zwyzywała Niemca, który ośmielił się obrazić Polaków. Pola Negri jest jedyną osobą z Polski, która ma swoją gwiazdę w słynnej, hollywoodzkiej Alei Gwiazd.


Wśród wartych zauważenia Polek, „Zakazana Historia” umieściła jeszcze:

Wystawa Ambasady

Aleksandrę Zagórską (organizatorkę Ochotniczej Legii Kobiet), Stanisławę Filipinę Paleolog (mjr Wojska Polskiego, działaczka niepodległościowa), Gabrielę Balicką - Iwanowską (uczestniczka wojny z bolszewikami, w składzie 2 Korpusu Polskiego), Krystyna Skarbek (słynna agentka wywiadu brytyjskiego), Danuta Siedzikównę („Inka”, sanitariuszka 5 Wileńskiej Brygady AK, która „zachowała się jak trzeba”), Anna Walentynowicz (działaczka opozycyjna w czasach PRL, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”).


Z kolei w Madrycie, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości , ambasada Polski zorganizowała wystawę zatytułowaną "Polki, które zmieniły świat". Zaprezentowano na niej sylwetki: Marii Skłodowskiej - Curie, św. s. Marii Faustyny Kowalskiej, Ireny Sendler, Sofii Casanovy Lutosławskiej, Wandy Rutkiewicz, Krystyny Skarbek, Wisławy Szymborskiej.

Swoją listę sporządzili również redaktorzy dodatku do Gazety Wyborczej, ale ponieważ znalazł się na niej również mężczyzna, uznaję to za rzecz niepoważną i niewartą uwagi.

Źródła:

- „Jezu, Ty się tym zajmij”, J. Bątkiewicz -Brożek

- „Zakazana Historia”, nr. 10 (62) 2018r.

- „Msza Święta”, nr. 11 2018r.

- www.theguardian.com

bottom of page