top of page

Muzeum Armii Krajowej

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, to placówka wyjątkowa. Chyba jedyna w Polsce poświęcona w całości Polskiemu Państwu Podziemnemu, a przede wszystkim Armii Krajowej. Nosi dumne imię dowódcy Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, gen. Augusta E. Fieldorfa „Nila”.


Muzeum AK w Krakowie

Muzeum ulokowane jest w były Pruskim budynku dowodzenia Twierdzy Kraków i prezentuje wystawy, nie tylko z okresu powstania i działalności Armii Krajowej, ale także duchową spuściznę czasów przeszłych. Między innymi okres Wielkiej Wojny, który przyniósł nam długo oczekiwaną niepodległość. Muzeum organizuje również okolicznościowe spotkania i konferencje.


Wystawa muzealna prezentuje również okres wojny z 1939r, oraz późniejsze zmagania z okupantami Polski. Znalazło się tu miejsce dla zbrodni sowieckiej w Katyniu i Niemieckich zbrodni na terenie okupowanego kraju.


Oczywiście znalazło się też miejsce dla ekspozycji poświęconej patronowi Muzeum AK; gen. Fieldorfowi.


Do końca roku można oglądać wystawę „Piękna Niepodległa”, która szczególnie traktuje o roli kobiet w organizacjach niepodległościowych.

Izabela Cisek:„Kiedy wybuch Wielkiej Wojny przyniósł szansę odzyskania upragnionej od pokoleń niepodległości, kobiety – tak samo jak mężczyźni – rozumiały, że nie da się kupić jej „za dwa grosze i dwie krople krwi”. W czasie I wojny światowej kobiety działały w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej, jako sanitariuszki na froncie, a niektóre z nich także z bronią w ręku. Poświęcenie tych ostatnich było ogromne, bowiem w związku z zakazem przyjmowania do wojska kobiet musiały – co z naszej perspektywy może wydawać się groteskowe – udawać mężczyzn i służyć pod przybranymi nazwiskami. Były jednak także panie„walczące” piórem i pędzlem, domagające się zrównania w życiu politycznym i społecznym mężczyzn i kobiet.

Po zakończeniu wojny, dla kobiet, które nie chciały złożyć broni we Lwowie, a następnie w Wilnie zorganizowana została Ochotnicza Legia Kobiet, której żołnierze mieli ogromne zasługi w obronie Lwowa oraz wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920.”


Zachęcam do odwiedzania Muzeum w roku 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości.


Muzeum AKbottom of page