top of page

Muzeum Dom Rodziny Pileckich


"Misją Muzeum jest przywracanie zbiorowej pamięci o dziele życia rtm. Witolda Pileckiego, Jego żony Marii – rodowitej ostrowianki oraz upamiętnienie Rodziny Pileckich i jej zasług dla Polski. Ponadto zadaniem Muzeum jest sprawowanie opieki nad dobrami kultury lokalnej i regionalnej oraz integrowanie społeczności wokół wartości historycznych. Jednocześnie zadaniem Muzeum Dom Rodziny Pileckich jest dokumentowanie i pielęgnowanie dorobku i dziedzictwa lokalnego.

To pierwsza placówka muzealna w Ostrowi Mazowieckiej – utworzona staraniem miejscowego samorządu przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stanowiąca o jego ambicjach budowania lokalnej tożsamości historycznej poprzez trwałe instytucje kulturalne.


Podstawowym celem z zakresu działalności kulturalnej Muzeum –Domu Rodziny Pileckich będzie przedstawienie postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego na tle historycznym, kulturowym i społecznym oraz zachowanie i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem związanym z jego życiem i działalnością, w tym upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowej Rzeczypospolitej."


bottom of page