top of page

Zamek w Nidzicy

Zamek w Nidzicy wybudowany został około 1370 roku przez wielkiego mistrza Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Wielki mistrz nazywał się Winrych von Kniprode. Położenie zamku miało ogromne znaczenie dla celów strategicznych Krzyżaków. Został wybudowany na wzgórzu, w stylu gotyckim i stanowił najdalej wysunięty punkt terytorium zakonu na tym kierunku.


Położenie na wzgórzu było dość charakterystycznym miejscem pod budowę twierdzy. Dodatkowo, teren okalający wzgórze zamkowe, stanowiły jeziora, bagna i mokradła, które stanowiły dodatkowy walor obronny. Zamek był siedzibą komtura krzyżackiego i prokuratorów.

Zamek w Nidzicy

Krzyżacy założyli w okolicy kilka wsi, które pracowały na rzecz zakonu. Tutaj też przebiegał szlak handlowy Mazowsze – Malbork.


W roku 1410 zamek zajęły wojska króla Władysława Jagiełły, który niebawem pobił Krzyżaków pod Grunwaldem.

Pokój zawarty po wojnie sprawił, że zamek powrócił pod jurysdykcję rycerzy krzyżackich.


Król Jagiełło w lipcu 1414 roku znowu zjawił się pod Nidzicą i oblegał zamek ze swoim rycerstwem. Kiedy skapitulował Olsztyn i pobliski Olsztynek, załoga zamku poddała się.


W nidzickim zamku przez kolejne lata w dziejach Polski rezydowali żołnierze Cesarstwa Francuskiego, generała Józefa Zajączka, Kozacy znad Donu…Wówczas zamek uległ częściowemu zniszczeniu.


W roku 1830 Ferdynand Tymoteusz Gregorovius, radca sądowy przeprowadza odbudowę zamku, wykorzystując go na siedzibę urzędów, mieszkań prywatnych oraz więzienie. Rok 1914 obrócił Nidzicę w ruinę. Zamek ocalał.


W okresie dwudziestolecia międzywojennego w zamku powstało muzeum. Niedługo potem wybuchła druga wojna światowa i podczas działań wojennych zamek uległ częściowemu zniszczeniu. Napraw dokonano dopiero w latach 1959-1965.


Dzisiaj na terenie zamku mieści się Biblioteka Publiczna, hotel, restauracja oraz, przede wszystkim Muzeum Dziejów Ziemi Nidzickiej, do którego niniejszym zapraszam. Co prawda nie ma tam wielu eksponatów, ale zagłębiając się w historię tego miejsca, odwiedziny mogą być satysfakcjonujące.


Przy zamku funkcjonuje również Bractwo Rycerskie.


Zwiedzanie:


X-IV w godzinach 9-16, V-IX w godzinach 9-17.


Internet:


www.zamek.nidzica.pl

www.historia.nidzica.plbottom of page