top of page

Dom Rodziny PileckichRada Miasta Ostrów Mazowiecka w kwietniu 2016 roku powołała do życia szczególną placówkę. Placówkę, która nie miała jeszcze swojej siedziby. Dopiero w maju została zakupiona działka, wraz z domem, związanym z życiem polskiego bohatera – płk Witolda Pileckiego, ochotnika do Auschwitz. Placówka uzyskała status muzeum i powoli zaczęła nabierać kształtów. Muzeum zostało wpisane do rejestru instytucji kulturalnych i podjęło współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało środki finansowe na rozwój muzeum. Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku pochłonęła blisko 10 milionów złotych, a stworzenie stałej ekspozycji, kolejne 4.4 miliona zł.Muzeum mieści się w domu, w którym mieszkała i wychowywała się Maria Ostrowska, późniejsza żona W. Pileckiego. Na muzealnej stronie internetowej czytamy:


Podstawowym celem działalności Muzeum – Dom Rodziny Pileckich jest przedstawienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, zachowanie i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem związanym z jego życiem i działalnością, w tym upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowej Rzeczypospolitej. Kolejnym celem działania Muzeum jest dokumentowanie i upowszechnianie dziejów Ziemi Ostrowskiej i Północno-Wschodniego Mazowsza, w tym opieka nad zabytkami nieruchomymi Ostrowi Mazowieckiej.Wystawa stała w muzeum poświęcona jest rodzinie Pileckich, ale znajdziemy w nim również wątki lokalnej historii. Uwagę przykuwa animacja stworzona w ramach pamięci o lokalnej społeczności żydowskiej oraz sztandar POW z Koła Ostrów Maz. Na jednym z ekranów utworzono „Ostrowski pierścień śmierci”, na którym zobrazowano niemieckie zbrodnie wokół miasta. Wystarczy wybrać jedną z miejscowości, aby dowiedzieć się o przybliżonej skali zbrodni dokonanych na jej terenie.Na uroczystym otwarciu Muzeum – Dom Rodziny Pileckich obecny był Prezydent RP Andrzej Duda oraz syn Marii i Witolda Pileckich, Andrzej Pilecki.Jest to pierwsze muzeum poświęcone rodzinie Pileckich, ze szczególnym akcentem na Marię i Jej życie, jako polskiej bohaterki. Może jednej z wielu, ale tej szczególnej, której losy splotły się z jednym z największych polskich bohaterów narodowych i Ostrowią Mazowiecką.Muzeum prezentuje się bardzo ładnie i chociaż sprawia wrażenie niewielkiego, to jego twórcom udało się zmieścić w nim wiele ciekawych ekspozycji i poruszyć kilka ważnych kwestii z życia Pileckich i lokalnej społeczności. Zachęcam do odwiedzin, a na początek warto wybrać się na spacer wirtualny poprzez zeskanowanie kodu:Comments


bottom of page