top of page

Polskie i Syberyjskie ścieżki życia

POLSKIE I SYBERYJSKIE ŚCIEŻKI ŻYCIA WIKTORA IGNACEGO GODLEWSKIEGO. Album wykonany w ramach realizacji projektu „Razem dla edukacji” przez uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie oraz Wierszyńskiej Naczelnej Szkoły – Dietskij Sad w Wierszynie.


Taki tytuł nosi album wydany drukiem przy wsparciu finansowym MEN oraz BS w Ostrowi Mazowieckiej. Koszty powstania albumu pochodzą z realizacji zadania „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą, prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczania w języku polskim ze szkołami w Polsce”.


Wiktor Godlewski, Syberia, Bajkał, Smolechy, Jasienica,

Karolina Szymborska, koordynator projektu „Razem dla edukacji” z podlaskiego oddziału stowarzyszenia „Wspólnota Polska” napisała:


Tegoroczna edycja konkursu „Rodzina Polonijna” odbywa się pod hasłem przybliżenia sylwetek wybitnych Polaków na emigracji i postaci polskiego pochodzenia zasłużonych dla społeczności lokalnych w kraju zamieszkania oraz ich dorobku, a także sylwetek Polaków uznanych przez Sejm RP za patronów w 2017 i 2018 r. Towarzyszą im działania upamiętniające wydarzenia oraz osoby związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Jak dotąd w ramach „Razem dla Edukacji” uczestnicy z Litwy mogli wziąć udział m. in.: w wizycie studyjnej w Zespole Szkół Plastycznych im. C. N [sic! - C.K.] Norwida w Lublinie, gdzie zapoznali się z dziedzictwem Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i stworzyli komiks historyczny po zajęciach z pracownikami IPN na temat walk żołnierzy polskich na Kresach Wschodnich RP w 1939 r. Z kolei uczniowie z Ukrainy uczestniczyli w grze ulicznej w Katowicach na temat lokalnych bohaterów, a następnie inscenizowali spotkania z uczestnikami działalności konspiracyjnej. Młodzież z Gnojnicy Dolnej wspólnie z kolegami z Wilna doświadczała śladów polskości w Wilnie podczas niepodległościowego pikniku, podczas którego zaangażowała się w konkursy i gry krzewiące wartości patriotyczne. W Białymstoku miały miejsce natomiast liczne szkolenia metodyczne dla nauczycieli z Litwy i Białorusi.


Tym razem młodzież miała okazję bliżej zapoznać się z sylwetką urodzonego w 1831 r. w Bogutach Wielkich, znanego przyrodnika i naukowca, badacza fauny i flory Bajkału i Syberii Wiktora Ignacego Godlewskiego. Fragment opisu przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowie pod kierunkiem Adama Jabłonki:


W. Godlewski skonstruował i wykonał przyrząd do pomiaru głębokości jeziora – według niego ustalono, że największa głębokość zbiornika wynosi 1373 m (dziś wiadomo, że ma więcej bo 1730 m);

Konstruował przyrządy łowne do połowu ryb, skorupiaków, małż itp.;

Wykonał iłochwyt, urządzenie do wyciągania z dna odłamków skał, drewna i innych materiałów do badania;

Zawiadowca muzeum w Irkucku zorganizował wystawę zdobyczy bajkalskich polskich zesłańców;

W 1869 r. badacze uczestniczyli w wyprawie rosyjskiej Komisji do Badania Krajów Amurskiego, Ussuryjskiego, Nadmorskiego i Władywostoku.

Bajkał, Dybowski, Godlewski, Jasienica, Łomża, Smolechy,
Jedna ze stron albumu

W tym okresie W. Godlewski zaprzyjaźnił się z gen. M. Przewalskim, również z zamiłowania przyrodnikiem.

Badania Bajkału

Plon trzyletniej pracy Dybowskiego i Godlewskiego:

- zebrano i opisano 201 gatunków kiełży oraz 29 gatunków ryb;

- opisano wiele gatunków ptactwa;

- przeprowadzono badania limnologiczne Bajkału

- zbadano jego genezę, topografię, batymetrię, ukształtowanie dna, termikę, właściwości fizykochemiczne wód, warunki klimatyczne, rozmieszczenie fauny i flory;


Wiele gatunków organizmów żywych (ptaki, skorupiaki, ryby, mięczaki…) otrzymało nazwy związane z imieniem lub nazwiskiem Godlewskiego.


Wiktor Ignacy Godlewski ostatnie lata życia spędził w Ojczyźnie. Spoczywa na cmentarzu grzebalnym w Jasienicy.コメント


bottom of page