top of page

Fontanna w Bydgoszczy


Bydgoszcz, zdjęcie archiwalne

Biblia tysiąclecia:


„Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe. A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego:

«Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. A oto, jak masz ją wykonać: długość arki - trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci - jej szerokość i wysokość jej - trzydzieści łokci. Nakrycie arki, przepuszczające światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią. Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę przymierze.

W czasie wojny

Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów. Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi po parze; niechaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły. A ty nabierz sobie wszelkiej żywności - wszystkiego, co nadaje się do jedzenia - i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i na paszę dla zwierząt». I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić.”


Bydgoszcz

Właśnie biblijny potop był inspiracją dla Ferdynanda Lepeckiego do stworzenia wspaniałej fontanny w ówczesnym ogrodzie Regencji. Dzisiaj fontanna znajduje się w parku im. Kazimierza Wielkiego przy Placu Wolności.


Wspaniałe dzieło Lepeckiego stanęło w tym miejscu w roku 1904. Na obraz

Okupanci przy fontannie

motywów biblijnych złożyło się kilka postaci: mężczyzna trzymający wyratowaną, ale nieprzytomną kobietę, który stara się pomóc innemu mężczyźnie oraz druga kobieta – martwa, przy której raczkuje małe dziecko. Za dzieckiem skrada się lew. Jest jeszcze mężczyzna, który zdaje się przegrał walkę z potężnym wężem oraz niedźwiedzica z martwym niedźwiadkiem.


Do roku 1943 przepiękna fontanna była ozdobą Bydgoszczy. Chętnie fotografowali się przy niej mieszkańcy i turyści. W czasie wojny, przy fontannie pamiątkowe fotki robili również niemieccy okupanci miasta. Później Niemcy zdemontowali to dzieło sztuki i przerobili pozyskany materiał na komponenty potrzebne do prowadzenia wojny, w której byli już w odwrocie.


Na stronie www.visitbydgoszcz.pl zamieszczono taką ciekawostkę:


„Zanim przystąpiono do realizacji pomysłu urzeczywistniającego wystawienie wodotrysku, w 1897 r. został ogłoszony ogólno niemiecki konkurs, szeroko komentowany przez ówczesną prasę środowisk artystyczno-architektonicznych (zgłoszono 55 prac). Kopie fontanny stanęły w Coburgu (1906 r.) i Eisleben (1942 r. przetopiona na cele wojenne).”


Dzięki społecznemu komitetowi odbudowy pomnika-fontanny, odlane z brązu postacie znowu ozdobiły miasto.


Bydgoska fontanna jest jedną z najpiękniejszych fontann w Polsce. Wszystkich, którzy odwiedzą Bydgoszcz, zachęcam do nawiedzenia tego miejsca. Tymczasem można się zapoznać z głównymi motywami fontanny na poniższych fotografiach:bottom of page