top of page

Odsłonięcie pomnika Kard. S. WyszyńskiegoWyszyński, Prymas, Andrzejewo,
Pomnik w Andrzejewie

23. maja 2022 r. w Andrzejewie odsłonięto długo wyczekiwany pomnik upamiętniający postać Prymasa Tysiąclecia. Mieszkańcy ziemi andrzejewskiej, po której biegał jako mały chłopiec Stefan Wyszyński, i którą odwiedzał już jako Wielki Polak – Prymas Polski, wreszcie upomnieli się o pomnik pamięci o swoim ziomku. Bezpośrednim impulsem była beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego. W Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego skupiły się różne środowiska społeczne. Parafię reprezentował ks. prob. dr. Jerzy Kruszewski, a szeroko rozumianą społeczność Andrzejewa członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba, sołtysi i społecznicy. W dziele upamiętnienia Prymasa Wyszyńskiego uczestniczyli także strażacy skupieni w Ochotniczej Straży Pożarnej, pracownicy Urzędu Gminy Andrzejewo oraz młodzież i kadra nauczycielska Szkoły Podstawowej. Dużą część środków finansowych zebrano od Polaków przebywających poza granicami kraju i lokalnych przedsiębiorców.


Ksiądz proboszcz zaznaczył, że z racji beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego możemy mówić nie o pomniku, ale figurze błogosławionego, dlatego uroczystość ma charakter poświęcenia, a nie odsłonięcia.


Jeszcze przed Liturgią Słowa odśpiewana została średniowieczna pieśń polska – „Bogurodzica”, która wspaniale nawiązała do religijno – patriotycznego charakteru uroczystości.


Po Mszy św. celebrowanej przez biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego głos zabrała Pani wójt Beata Ponichtera, która wyraziła wdzięczność wszystkim zaangażowanym w upamiętnienie Prymasa Wyszyńskiego i w krótkich słowach przedstawiła tło budowy pomnika.


Skarbnik Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego Waldemar Żochowski również podziękował wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie. Podczas tego wystąpienia, osobom najbardziej zasłużonym wręczone zostały drobne upominki-pamiątki okolicznościowe.


Krótka część artystyczna zaprezentowana została przez uczniów Szkoły Podstawowej im. 18. Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie. Swojego talentu wokalnego użyczyła Pani Dorota Zysik, pięknie śpiewając o Prymasie Wyszyńskim pieśni, do których słowa napisał Pan Ryszard Skłodowski. Ten sam autor napisał tekst wiersza, który wyrecytowała Urszula Jagielska. Recytował także Jakub Świderski.


Oprawę muzyczną, śpiewając m. in. o życiu kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli i Andrzejewie zapewnił Pan Paweł Andruszkiewicz.


Poświęcenia pomnika, przy dość wietrznej dokonał bp Janusz Stepnowski.


Na zakończenie uroczystości, uczestnicy otrzymali okolicznościową publikację autorstwa Pana Ryszarda Skłodowskiego pt. „Kościół i Ojczyzna. Cierniste ścieżki posługi duszpasterskiej Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.


Kwota zebrana na rzecz budowy pomnika przekroczyła 170 tysięcy złotych. Jego bezpośrednim wykonawcą jest absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, artysta rzeźbiarz Władysław Dudek, który również był obecny podczas uroczystości poświęcenia.


Tym wszystkim, którzy uczestniczyli w budowie tego pomnika, chciałbym serdecznie podziękować. Pan Bóg im to wynagrodzi, a to piękne dzieło pozostanie na wieki. – mówił bp Stepnowski

Comments


bottom of page